Alun Rhys Chivers sy’n dadansoddi’r cyhoeddiad heddiw mai Ryan Giggs fydd rheolwr tîm pêl-droed Cymru…

Byth ers i Chris Coleman adael ei swydd yn rheolwr ar dîm pêl-droed Cymru i fynd i waelodion y Bencampwriaeth at Sunderland, fe fu cryn ddyfalu ynghylch pwy fyddai’n ei olynu – gyda nifer o Gymry blaenllaw’n taflu eu henwau i’r pair.

Yn eu plith roedd is-reolwr ‘Cookie’, Osian Roberts. Does dim dwywaith ei fod yn geffyl blaen yn llygaid y rhan fwyaf o’r cefnogwyr, ac yntau wedi ennyn cryn barch yn rhif dau i Coleman yn ystod ymgyrch fawr Ewro 2016. Mae ganddo gryn enw am hyfforddi hyfforddwyr ac yn sicr fe fyddai wedi gallu parhau â gwaith Coleman heb orfod newid fawr ddim ar y tîm na’r tactegau.

Roedd enwau eraill – llai amlwg, efallai – yn yr het hefyd. Ac yntau newydd gael ei ddiswyddo gan West Brom, roedd Tony Pulis yn un o’r ffefrynnau cyn iddo dderbyn swydd rheolwr Middlesbrough. Roedd y rhestr faith hefyd yn cynnwys Craig Bellamy a Carl Robinson. Ychwanegiad hwyr at y rhestr o ymgeiswyr a gafodd gyfweliad, yn ôl adroddiadau, oedd cyn is-reolwr Cymru, Mark Bowen.

Ac eithrio Tony Pulis, efallai, mae’n adrodd cyfrolau am y ffordd y caiff swydd Cymru ei hystyried yn fan cychwyn i yrfaoedd rheolwyr fod cyn lleied o brofiad ymhlith yr ymgeiswyr. Os mai profiad fel rheolwr oedd y prif faen prawf, yna does dim dwywaith mai Ryan Giggs, o blith y rhai a gafodd gyfweliad, fyddai’n cael y swydd – er mai cyfnod byr iawn yn rheolwr dros dro ar Man U yw cyfanswm ei brofiad hyd yma.

Gwerth nodi cyn mynd dim pellach fod rhesymau digon dilys dros amau cymwysterau Ryan Giggs ar gyfer y swydd. Ei enw drwg am dynnu’n ôl o gemau cyfeillgar Cymru pan oedd e’n chwaraewr yw’r man cychwyn, yn ôl rhai. A dyna i chi’r cyhoeddusrwydd negyddol a gafodd yn sgil ei fywyd priodasol – mae’n sicr yn codi cwestiynau am ei rinweddau fel un all ddylanwadu’n bositif ar y to iau.

Ond mae un ffactor uwchlaw yn bwysicach na’r gweddill yn llygaid y Gymdeithas Bêl-droed. Ar ôl llwyddiant Cymru ar y llwyfan rhyngwladol yn Ewro 2016, roedd llygaid y byd pêl-droed ar Gymru am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Roedd Chris Coleman yn cael ei ganmol am ddatblygu ar waith y diweddar Gary Speed, ac Osian Roberts yn cael ei ystyried yn rhan allweddol o’r llwyddiant hwnnw. A Chymru bellach yn gadarn ar y llwyfan rhyngwladol, er iddyn nhw fethu â chyrraedd Cwpan y Byd 2018, mae angen rheolwr sy’n ffitio’r ddelwedd fyd-eang honno. Wedi’r cyfan, pwy sy’n fwy adnabyddus fel pêl-droediwr o safon fyd-eang o Gymru dros y degawdau diwethaf na Ryan Giggs? Mae gan Gymru broffil rhyngwladol bellach – ac yn sicr, mae gan Ryan Giggs ei broffil rhyngwladol ei hun o hyd.

Mae’n ymddangos bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi bwriadu cyhoeddi enw’r rheolwr newydd ochr yn ochr â chyhoeddi brand newydd @Cymru ar wefan gymdeithasol Twitter heddiw. Ond fe gafodd y newyddion am Ryan Giggs ei ryddhau i’r wasg neithiwr, gan dynnu’r gwynt o hwyliau’r Gymdeithas Bêl-droed. Os oedden nhw’n gobeithio am gefnogaeth ddiwyro’r cefnogwyr ar eu ffrwd Twitter newydd, yna fe gawson nhw gryn siom, mae’n siŵr, wrth edrych ar y llif negeseuon o dan eu trydariad cyntaf un. Yr ymdeimlad ymhlith y cefnogwyr ar y cyfan oedd ‘Plîs, unrhyw un ond am Giggs’. Ac o edrych yn ehangach drwy deipio enw ‘Ryan Giggs’ i mewn i’r blwch chwilio neithiwr, fawr gwell oedd yr ymateb yn y fan honno chwaith.

Mae’n drueni gorfod collfarnu’r rheolwr newydd cyn ei gêm gyntaf, ond dw i’n ychwanegu fy enw at y rhai sy’n gwneud hynny. Fel y rhelyw, mi fydda i’n dal i gefnogi’r unarddeg yn y crysau cochion. Ond mae’r haf hudolus hwnnw gyda’r ‘Wal Goch’ yn gwylio tîm Chris Coleman ac Osian Roberts yn teimlo mor bell i ffwrdd ag erioed erbyn hyn. Tybed a all Ryan Giggs ddarganfod rhywfaint o ‘je ne sais quoi’ i’m darbwyllo i a’m tebyg ein bod ni’n gwneud cam ag e mor gynnar yn ei gyfnod wrth y llyw…