Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn llawn cyffro dros y dyddiau diwethaf ar ôl torfeydd mawr mewn gemau Cynghrair Undebol Huws Gray.

Roedd dros 1,200 yn yr Oval yn gwylio Caernarfon v Porthmadog a dros 600 yn gwylio Y Fflint a Treffynnon a dros  500 yn Rhuthun – Dinbych, ond mae nifer o gefnogwyr yn dadlau ac ymfalchïo yn y ffaith bod torfeydd y Gynghrair yn chwalu rhai Uwchgynghrair Cymru.

Rwyf wedi darllen nifer o sylwadau ar drydar gan gefnogwyr ac, i fod yn gwbl onest, dwi’n siomi braidd gydag agwedd nifer at yr Uwchgynghrair. Mae sylwadau fel  “rydan ni’n glwb mawr,” “mae gennym ni fwy o gefnogwyr na chi”, a “clybiau dwy a dimau sy yn yr Uwchgynghrair” ac yn y blaen.

Rwyf erioed wedi deall beth sy’n diffinio clwb mawr  – ai’r traddodiad, hanes neu dlysau sydd wedi’u hennill?

Mae Bournemouth yn Uwchgynghrair Lloegr, tydyn nhw ddim i fod yno yn ôl rhai, clybiau fel Leeds ac Aston Villa ddylai fod yno nid Bournemouth. Yr un peth sy’n bodoli yng Nghymru, does dim cefnogwyr gan y clybiau hyn ac yn y blaen.

Beth am droi at hanes – yn fy marn i mae gan bob clwb ei hanes. Tlysau, felly mae’r clybiau sydd wedi ennill y rhan fwyaf o’r tlysau yng Nghymru yn chwarae yn Lloegr y dyddiau hyn: mae hon yn stori arall. Buaswn yn hapusach petai’r rhan fwyaf sy’n beirniadu’r Uwchgynghrair yn beirniadu Bae Colwyn a Merthyr am ddal i chwarae yn Lloegr.

Pe bai Caernarfon yn cael dyrchafiad y tymor hwn, faint o dorfeydd ar gyfartaledd fyddai ganddyn  nhw’r tymor nesa, a ddylai eu torfeydd nhw fod yn fwy’r tymor hwn? Mae’n bosib y bydd yn cynyddu yn agosach at ddiwedd y tymor. Pe bai Porthmadog neu Treffynnon yn ennill dyrchafiad yn y dyfodol, faint fasa’r torfeydd gartref – 500? Dwi’m yn meddwl.

Rwy’n meddwl pe bai Aberystwyth, Bangor, Caerfyrddin a’r Barri’n llwyddiannus mae potensial am dorfeydd eithaf, rwyf yn sicr pe bai Cei Conna, Y Seintiau Newydd, Y Bala, Drenewydd a Derwyddon Cefn yn cystadlu am yr Uwchgynghrair bysan nhw ddim yn cael 300 adref ar gyfartaledd.

Dyma dorfeydd chwech uchaf Uwchgynghrair Cymru ar gyfartaledd hyd rŵan tymor hyn.

Y Barri -567

Bangor -457

Aberystwyth – 357

Llandudno – 337

Prestatyn – 327

Y Seintiau Newydd – 296

Cynghrair Undebol Huws Gray

Caernarfon – 372

Y Rhyl- 304

Porthmadog – 274

Fflint – 256

Airbus – 219

Treffynnon – 208

Does dim dwywaith mai Caernarfon, Porthmadog, Treffynnon a’r Fflint yw’r clybiau traddodiadol. Posib mai’r gair rwy’n edrych am ydy clybiau mewn trefi pêl-droed, sef cefnogwyr pêl-droed yn bodoli a gwylio’r tîm cenedlaethol, neu glybiau o Loegr, fel Everton, Leeds, Lerpwl, a’r ddau o Fanceinion. Meddwl am drefi eithaf yng Nghymru, beth am Gaergybi – tref pêl-droed arall, ond torfeydd isel, a beth am Aberhonddu, tref gyda phoblogaeth o dros 8,000 yng Nghyfrifiad 2011 a thîm pêl-droed a dim llawer o gefnogaeth.

I grynhoi, mae’n bosib cael torfeydd da yn Uwchgynghrair Cymru pe bai’r gynghrair yn trefnu gemau a photensial.

Yn nhymor 2008/09 roedd 2,126 yn Y Rhyl – Prestatyn gyda 1,280 yn gwylio’r gêm rhwng y ddau ar Erddi Bastion, ac yn nhymor 2014/15 dros gyfnod y Nadolig oedd 1,017 yn Y Rhyl – Prestatyn a 1,028 eto ar Erddi Bastion. Ydy Cynghrair Undebol Huws Gray wedi colli cyfle drwy beidio chwarae gemau Gwŷl San Steffan dros y flwyddyn newydd, fel oedd yn draddodiadol amser maith yn ôl?