Ewros 2016... mor bell i ffwrdd erbyn hyn (Llun: Martin Rickett/PA)
Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg yn ôl dros y gemau…

Dw i’n cofio, pan ddaeth yr enwau allan o’r het, fod pawb yn fodlon ar yr grŵp.

Y timau oedd Serbia (tim da ar y dydd); Iwerddon (yn ôl pawb, tîm ddylan ni ei guro); Awstria (tîm oedd wedi cael Ewro 2016 gwael); a Georgia, tîm arall y dylian ni ei guro’n hawdd; a Moldofa, tîm o’r pot olaf, ond a oedd wedi’n curo ni mewn dipyn o sioc yn 1994. Doedd cewri’r byd pêl droed fel yr Almaen, Ffrainc neu Sbaen, ddim yn ein herbyn ni. 

Roedd nifer o chwaraewyr wedi gadael y garfan ar ôl Ewro 2016 yn Ffrainc. Yn fy marn i, mi ddylia bod un neu ddau arall wedi mynd hefyd.

Hangofyr

Ar ôl y gêm gyntaf y grŵp yn erbyn Moldofa, be’ oedd yn amlwg i fi oedd yr ‘hangofyr’ ar ôl yr Ewros. Dw i’n cofio edrych ar Ashley Williams ar ôl symudiad a meddwl, ‘dydi hwn ddim ar ben ei gêm’.

Roedd taith ar y gorwel wedyn i Awstria. Roeddan ni ar y blaen ddwywaith, cyn ildio a chael gêm gyfartal 2-2,  a dyma pawb yn dechrau dweud, “gêm y dylian ni fod wedi’i hennill”… a dyna fu’r stori bron drwy’r ymgyrch.

Roedd hi hefyd yn stori o anafiadau. Mi gafodd Joe Allen anaf yn Fienna ac mi fethodd y gêm gartref dridiau wedyn yn erbyn Georgia. Hon oedd y gêm fuodd yn drafferth i ni – oeddan ni’n lwcus i beidio â cholli – ac roedd hi’n bryd i’r garfan anghofio am Ffrainc a sylweddoli bod dim un gêm yn hawdd.

Yn nesaf ddaeth Serbia gartref – a gêm gyfartal arall. Fe sgoriodd Gareth Bale i’n rhoi ni ar y blaen, ac wedyn fe darodd y postyn cyn i ymosodwr Newcastle, Aleksandar Mitrovic, unioni’r sgôr bum munud cyn diwedd y gêm. Torcalon. Roeddan ni’n gwneud pethau’n anodd iawn i ni’n hunain.

Anaf difrifol

Mi gawson ni seibiant wedyn tan fis Mawrth eleni, gyda gêm yn ninas Dulyn yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Atgof pawb o’r gêm hon yw’r anaf difrifol i amddiffynnwr Iwerddon, Seamus Coleman, a cherdyn coch  i Neil Taylor.

Roedd drwg deimlad rhwng y ddwy garfan a’r cefnogwyr ar ôl y gêm, ond cyfle arall wedi’i fethu. Roedd Cymru’n well tîm ar y noson.

Belgrad wedyn, gyda’r Wal Goch yn teithio yno mewn niferoedd, a Gareth Bale wedi’i anafu y tro hwn. Roedd Cymru ar y blaen gyda chic o’r smotyn wych gan Aaron Ramsey… ond yr un hen stori a Chymru’n ildio gôl hwyr. Cyfle arall i roi stamp ar y grŵp wedi’i golli.

Tensiwn… a Starman newydd

Dwy gêm yn fis Fedi, Awstria adref, noson llawn tensiwn gyda Chymru’n ffodus i beidio bod i lawr hanner amser, ond hwyr yn y gêm eilydd bendigedig gan Chris Coleman yn dod a’r bachgen 17 oed, Ben Woodburn, oddi ar y fainc – arwr newydd y Wal Goch yn sgorio bedwar munud ar ôl dod ar y cae.

Buddugoliaeth gyntaf 1-0, roeddan ni yn ein holau; roedd hi’n noson anhygoel, pawb wedi gwirioni, a chân newydd i’r glaslanc i diwn cân David Bowie, ‘Starman’. Roedd pawb wedi anghofio am Gareth Bale.

Dinas Chisinau, Moldofa oedd llwyfan y ddrama y nos Fawrth ganlynol – gwlad newydd i fi ymweld â hi; dinas heb lawer  o gymeriad iddi; ond roedd yn wlad rad ac roedd amser da i’w gael…  a buddugoliaeth gyda dwy gôl hwyr , a’r dewin Woodburn yn creu un ohonyn nhw. 

Roedd Cymru wedi ennill dwy gêm anferth erbyn hyn, ac roedd ganddon ni gyfle i orffen yn y gemau ail gyfle, o leiaf. Beth oedd yn felys, wedi i Ben Woodburn gael ei gynnwys yn y garfan, oedd clywed y Saeson yn cwyno. Wrth gwrs, mae o’n gymwys i chwarae i’r hen elyn, ond mae wedi chwarae i Gymru ers pan oedd yn blentyn, a’n harwr ni ydi o. 

Chwaraewr arall oedd yn y garfan ar gyfer y ddwy gêm dyngedfennol nesaf oedd David Brooks o Sheffield United, Roedd wedi gwneud tro pedol yn penderfynu chwarae i Gymru ar ôl cynrychioli Lloegr yng nghystadleuaeth Toulon yn yr haf, ac wedi bod yn chwaraewr y twrnamaint. Roedd y Saeson yn lloerig… ond mae ei fam yn dod o Langollen, felly beth ydi’r broblem?

Taith hir i Georgia

Roedd Georgia ar feddwl pawb am fis.. Gyda thaith bell i Tbilisi o’n blaenau, dim ond unarddeg cefnogwr aeth yn 1995 o gymharu â’r 2,000 a wnaeth y daith hir drwy’r Wcráin a Thwrci, neu hedfan i Georgia, a gyrru tua thair awr wedyn.

Roedd Gareth Bale wedi’i anafu eto, ond roedd perfformiad da arall o ran cynnwys Tom Lawrence – chwaraewr, yn fy marn i, sydd heb wneud digon i Gymru yn y cyfleoedd mae wedi’u cael. Ond, yn y gêm hon, mi ddangosodd bod y gallu ganddo.

Ymlaen i Gaerdydd, wedyn, ac ar ôl tair buddugoliaeth yn olynol roedd Cymru ar fin mynd drwodd i Rwsia…

Roedd Gareth Bale allan. Roedd y stadiwm yn llawn dop. Yr anthem yn cael ei chanu gan y cefnogwyr. Beth allai fynd o’i le?

Iwerddon oedd am fynd drwodd, dim ots sut, ac ar ôl dechau addawol a Joe Allen yn rheoli’r gêm, mi gafodd ei anafu – ac fe newidiodd hynny’r gêm yn llwyr. Ar y cae yn ei le oedd Jonny Williams, chwaraewr arall i mi sydd heb wneud digon i ennill ei le yn y garfan.

Fesgoriodd James Mclean ar 57 munud, ac roedd Cymru’n wynebu eu colled gyntaf cystadleuol adref ers Medi 2013.

Fe dynnodd Chris Coleman, Hal Robson-Kanu oddi’r cae a dod â Sam Vokes ymlaen yn ei le. Roedd nifer fawr yn yr eisteddle wedi synnu â hyn, oherwydd roeddan ni angen goliau!

Pam i’m chwarae’r ddau? Lle oedd Ben Woodburn? A pham ddim rhoi cyfle i David Brooks? Cwestiynau oedd yn cael eu gofyn ar y ffordd allan o’r cae ar ôl y chwiban olaf Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon. Roedd pêl-droed hyll wedi trechu pêl droed neis o gôl i ddim. 

Roedd hi’n siwrnai hir adref i’r gogledd. Siom arall oedd perfformiad Aaron Ramsey Mi gafodd o gêm wael.

Aros yn y swydd

Dw i’n gobeithio y bydd Chris Coleman yn aros yn y swydd, a gobeithio bod y tîm hyfforddi yn dysgu o’r ymgyrch hon.

Yn fy marn i, maen nhw’n rhy bragmataidd, a’r hyn sy’n fy ngwylltio i ydi’r cefnogwyr eraill sy’n beirniadu cefnogwyr sy’n beirniadu’r tîm. Ar ddiwedd y dydd, methu wnaethon ni. Dw i’n talu pres da i wylio Cymru adref ac oddi cartref, a dw i’n meddwl bod gen i hawl i leisio fy marn.

Mae anafiadau yn digwydd i bawb. Mae Ashley Williams yn cael hunllef ag Everton – gobeithio y daw drwyddi. Roedd Joe Allen yn wych, chwaraewr yr ymgyrch. Mae chwaraewyr da ifanc yn dod drwy’r system fel Ethan Ampadu a David Brooks, ac mae Ben Woodburn wedi gwneud ei farc.

Ond pan fydd Cwpan y Byd Rwsia ar y teledu yr haf nesaf, mi fydda’ i a nifer yn meddwl “beth allai fod…”