Paul Clement yw rheolwr Abertawe
Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty…

Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur ein stafell wely. Wrth ddod i’r darn yn y gêm lle mae’r ffenest drosglwyddo’n cau ddiwedd mis Awst, roedd gofyn bod gyda ni, fel chwaraewyr, sgiliau trin a thrafod yn ogystal â rhywfaint o wybodaeth ariannol – heb sôn am dactegau i wybod pa chwaraewyr i fynd ar eu holau.

Dim ond gêm oedd hi i ni, ond dyna’r realiti y cafodd rheolwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr eu hunain yn ei chanol ddoe ar ddiwrnod ola’r ffenest bresennol. Fe gyfaddefodd prif hyfforddwr Abertawe, Paul Clement rai wythnosau’n ôl ei fod e’n teimlo cyffro ond ofn ynghylch yr hyn allai ddigwydd cyn Awst 31.

Ond ar ôl i’r ffenest gau’n glep am 11 o’r gloch neithiwr, mae’n rhaid ei fod e’n teimlo’n hapusach o lawer nag yr oedd e pan gafodd ei brif ymosodwr Gylfi Sigurdsson ei ddenu i Everton ganol y mis.

Helynt Gylfi Sigurdsson

Ar ôl ymadawiad Sigurdsson, cyfaddefodd Clement ei fod e’n ofni colli rhagor o chwaraewyr yn ystod pythefnos ola’r ffenest. Fe fyddai wedi hanner disgwyl colli’r Sbaenwr Fernando Llorente, ac roedd trosglwyddiad posib Wilfried Bony yn ôl i’r Elyrch yn gyfrinach agored ers tro.

Roedd perygl fod helynt Sigurdsson yn troi’n ffars yn y pen draw, er i’r Elyrch ychwanegu £45 miliwn i’r coffrau am y chwaraewr a wnaeth fwy na neb i gadw’r Elyrch yn yr Uwch Gynghrair y tymor diwetha’.

Ar y cae, roedd hi’n amlwg fod bwlch mawr ar ôl Sigurdsson, er bod Tammy Abraham wedi cael ei ganmol am ei berfformiad diweddara’ oddi cartref yn Crystal Palace. Am ba hyd allai’r ymosodwr ifanc, ar fenthyg o Chelsea, arwain yr ymosod sy’n gwestiwn arall.

Angen recriwtio

Cyn y gêm ddiwetha’, roedd yr Elyrch wedi methu â bwrw’r targed unwaith ers dechrau’r tymor ac roedd y cefnogwyr yn anochel yn dechrau cwestiynu doethineb a chymhelliant y perchnogion Americanaidd Jason Levien a Steve Kaplan, ynghyd â’r cadeirydd Huw Jenkins. Pwy, tybed, fyddai’n gyfrifol am ddenu chwaraewyr newydd i’r clwb?

Roedd si ar led ers tro mai denu Wilfried Bony yn ôl o Man City oedd blaenoriaeth y clwb. Ond fe bwysleisiodd Clement ei fod e’n awyddus i gryfhau’r tîm ar draws y cae. Fe ddechreuodd y gwaith hwnnw’r wythnos ddiwetha’ wrth arwyddo Sam Clucas o Hull. Dyma chwaraewr sy’n gallu chwarae ym mhob safle, bron iawn, ac sy’n cynnig nifer o opsiynau newydd i’r Elyrch.

A dyna Roque Mesa yn dod i mewn yn chwaraewr canol cae amddiffynnol fyddai’n cynnig cystadleuaeth i’r capten Leon Britton yn y safle hwnnw – wedi’r cyfan, onid cystadleuaeth yw’r ffordd orau o roi pwysau ar y prif chwaraewyr i berfformio ar eu gorau?

Ond roedd un cwestiwn mawr ar wefusau’r cefnogwyr o hyd. Pwy oedd yn dewis pa chwaraewyr newydd i’w harwyddo? Gan fod enw Bony wedi cael ei grybwyll ers tro, mae’n deg dweud mai’r perchnogion oedd wedi bod ar ei drywydd e. Roedd Sam Clucas yn un arall fuodd yn dwyn sylw’r Elyrch ers peth amser. Doedd neb cweit yn sicr am Roque Mesa – mae’n bosib fod Paul Clement yn gwybod amdano fe o’i gyfnod yn is-hyfforddwr ar Real Madrid.

Dangos pwy yw’r bos

Does dim amheuaeth y byddai gan Paul Clement ran fawr i’w chwarae ar ddiwrnod ola’r ffenest drosglwyddo ddoe. Ond fel pe bai angen tanlinellu pwy yw’r bos, fe lwyddodd e i gyflawni’r un wyrth nad oedd neb wedi’i disgwyl – croeso i Abertawe, Renato Sanches!

Dyma ni’n ôl ym mydysawd Championship Manager. Oedd clwb fel Abertawe, oedd yng ngwaelodion yr Uwch Gynghrair y tymor diwetha’, wir wedi llwyddo i ddenu un o sêr ifainc Ewrop i’r Liberty? Cyn herio Cymru, daeth Sanches y trydydd chwaraewr ieuenga’ i sgorio gôl yn yr Ewros pan rwydodd e yn erbyn Gwlad Pŵyl i sicrhau’r gêm gyn-derfynol fyddai’n torri calonnau’r Cymry yn Lyon.

Pan gafodd Paul Clement ei benodi’n brif hyfforddwr ym mis Ionawr, y farn gyffredinol oedd fod angen iddo fe dynnu ar ei holl brofiad gyda rhai o glybiau mwyaf Ewrop – Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich ac ati – i gryfhau’r garfan. Doedd e ddim yn mynd i fod yn hawdd, meddai, gan y byddai’n galw am ddenu’r chwaraewyr o brif lwyfan Ewrop i un o’r clybiau yng ngwaelodion y gynghrair.

Ond mae’n ymddangos bod y trosglwyddiad hwn wedi bod ar y gweill ers peth amser, a’r ddau glwb yn gytûn y byddai’n gwneud lles i bawb pe bai’n dod i’r Elyrch. Wedi’r cyfan, byddai’r chwaraewr ei hun yn cael chwarae mwy o bêl-droed, byddai’r Elyrch yn elwa o’i ddoniau, a byddai Bayern Munich yn gallu lleihau eu costau (mae’r Elyrch wedi talu £8 miliwn, gan gynnwys ei gyflog) wrth iddyn nhw gadw llygad ar chwaraewr allai fod yn allweddol iddyn nhw yn y dyfodol. ‘Win, win’, ys dywed y Sais.

Ond ennill ar y cae sy’n bwysig o hyn ymlaen. Os oedd Paul Clement wedi rhoi pinsiad go galed iddo fe’i hun pan gafodd ei benodi’n brif hyfforddwr yn yr Uwch Gynghrair fis Ionawr, fe fydd ei fraich yn gochach heddiw ar ôl dihuno o’r hyn sydd – ar hyn o bryd, o leiaf – yn ymddangos fel breuddwyd sydd ond yn bosib mewn gemau cyfrifiadurol. Ac fe allai Renato Sanches sicrhau mai enw gêm gyfrifiadurol yn unig, ac nid teitl swydd Paul Clement y tymor nesaf, yw Championship Manager.