Mwy o angen nag erioed am drefn deg, meddai Dylan Iorwerth

Waeth pa ffordd yr ystyriwch chi’r peth, mae’r newyddion am farwolaeth yr Aelod Cynulliad, Carl Sargeant, yn drasiedi. Trasiedi bersonol a gwleidyddol.

Mae’n ddychrynllyd o anodd ar ei deulu, ei ffrindiau a’i gydweithwyr agos.

Mi fydd hi’n anodd iawn hefyd ar y Prif Weinidog, Carwyn Jones, a’r gwleidyddion eraill oedd yn rhan o’r penderfyniad i’w ddiswyddo, ac ar y bobol a wnaeth honiadau yn ei erbyn.

Yn union wedi’r newyddion, does dim lle i foesoli ond, os oedd yr honiadau’n gywir, does dim bai ar neb am eu gwneud nhw.

Mi fydd rhaid i Carwyn Jones a’r Blaid Lafur edrych yn ofalus ar sut y gwnaethon nhw’r cyhoeddiad am y sacio a’r honiadau, ac maen nhw’n siŵr o wneud hynny.

Yn fwy na dim, mae’n pwysleisio’r angen am drefn yn y Cynulliad ac yn y Senedd yn San Steffan er mwyn cael trefniadau teg i ddelio â chwynion ac i reoli’r berthynas rhwng gwleidyddion, gweithwyr a’r cyhoedd.

Mae trefn o’r fath yn bwysig o ran y rhai sy’n cwyno a’r rhai sy’n cael eu cyhuddo hefyd. Mae’r newyddion heddiw’n atgyfnerthu hynny.

Wyddon ni ddim pa mor ddifrifol oedd y cyhuddiadau ac, efallai, os oedden nhw’n cael eu profi, mai sacio oedd yr unig ateb. Ond mae angen proses.

Ddylai tristwch marwolaeth Carl Sargeant ddim atal neb rhag dod â chwynion cyfiawn, gonest, yn erbyn pobol mewn grym, ond mae gan ffigurau cyhoeddus yr un hawl i ofal a thegwch â phawb arall.