Saff? Leanne Wood (Llun Plaid Cymru)

Mae yna ddau beth cyfarwydd yn digwydd yn y rhan fwya’ o gynadleddau gwleidyddol. Mi fydd yna ddyfalu am ddyfodol arweinydd y blaid ac mi fydd cystadleuwyr posib yn gwadu bod ganddyn nhw ddiddordeb.

Yng nghynhadledd Plaid Cymru eleni, mi ddigwyddodd hynny ond roedd yna un rheswm da tros gredu na fydd neb yn herio Leanne Wood ar hyn o bryd: mae’r cyfnod nesa’n debyg o fod yn anodd iawn i’r blaid.

Pe bai yna Etholiad Cyffredinol sydyn, mi fyddai mewn peryg mawr. Mae synnwyr cyffredin, yn ogystal â’r polau piniwn, yn awgrymu hynny. Mae’r dadleuon mawr yn digwydd mewn meysydd lle mae dylanwad Plaid Cymru yn gymharol brin.

Bellach, tydi bod fwy i’r chwith na Llafur ddim am weithio ac, ar lefel San Steffan, fydd beirniadu perfformiad Llywodraeth Cymru ddim yn tycio chwaith.

Rhywsut neu’i gilydd, rhaid i Leanne Wood a’i thîm ddatblygu gweledigaeth glir, nodedig, a llwyddo i drosglwyddo’r neges honno’n effeithiol i bobol sydd, ar hyn o bryd, â’u meddwl ar bethau eraill.

Efallai y byddai safiad o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn ennyn rhywfaint o gefnogaeth ac yn gwanhau apêl y Democratiaid Rhyddfrydol ond mi fydd ar Blaid Cymru angen mwy na hynny.

Ar hyn o bryd, does dim rhaid i Lafur wneud fawr mwy nag aros lle maen nhw a gwylio Theresa May a’i llywodraeth yn dadfeilio. Ond tra’i bod hi mewn storm, mewn merddwr y mae Plaid Cymru … un a allai droi yn drobwll.

Efallai mai aros y mae darpar-arweinwyr gobeithiol Plaid Cymru hefyd; aros i Leanne Wood hwylio trwy’r anawsterau presennol ac wedyn gweld be ddaw.