Theresa May - mae'r gair 'sombi' yn dod i'r meddwl (llun o'i chyfri Twitter)
Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth …

Mae’r amser bron wedi cyrraedd pan fydd hi’n bosib i rywrai ddechrau ymgyrch go iawn yn dweud “dau fys i’r Refferendwm”.

Er gwaetha’r mymryn o gynnydd y mae Theresa May wedi’i wneud heddiw trwy gael rhyw addewid wysg-tin y bydd gwledydd yr Undeb Ewropeaidd yn dechrau trafod masnach, mae shambls Brexit yn waeth nag yr oedd y beirniad mwya’ wedi’i ddisgwyl.

Cysgod sy’ ar ôl o’r Prif Weinidog ei hun ac mae’r bowns hunandybus wedi hen fynd o agwedd ei phrif drafodwr, David Davis. Am ryw reswm, mae’r gair ‘sombis’ yn mynnu dod i’r meddwl.

Mae’r polau piniwn bellach yn dangos mwyafrif yn erbyn Brexit ond, yn fwy na hynny, mae yna deimlad o ddiflastod mawr wedi cydio ym mhawb ond y gadawyr mwya’ brwd.

Felly, petai Llafur wirioneddol yn credu hynny, mi allen nhw fentro cyn bo hir i ddweud, ‘dyden ni ddim am adael’ a herio’r Ceidwadwyr i wynebu etholiad arall.

Nonsens fyddai cynnal refferendwm ar y fargen i adael yr Undeb Ewropeaidd ar ei phen ei hun ond mi fyddai’n bosib cynnal refferendwm efo dau ddewis clir – y fargen newydd neu’r drefn fel y mae o fewn yr Undeb.

Mi allai Llafur ddadlau’n ddigon teg eu bod nhw am siarad tros y mwyafrif na wnaeth bleidleisio tros adael – yr arhoswyr a’r rheiny na bleidleisiodd o gwbl.

Mi allen nhw ddweud nad oedd y canlyniad yn dweud yn glir bod eisio gadael y farchnad sengl ac mai’r unig ffordd i aros o fewn honno ydi bod yn aelod o’r Undeb unwaith eto.

Ac, ar ben hynny, ei bod hi’n dod yn amlwg y gallai gadael wneud difrod anferth i’r Gwasanaeth Iechyd ymhlith pethau eraill.

Mae’r ddadl wedi newid yn ystod y deunaw mis diwetha’.

A fydd gan Lafur y gyts i wneud hyn? A ydyn nhw eisio aros?