Efallai y bydd ailenwi hen Blas Glynllifon ger Caernarfon yn gwneud byd o les. Ac nid dim ond am fod Newborough Hall mor hyll a diddychymyg.

Dyma, gobeithio, fydd yr un cam haerllug yn rhy bell a fydd yn sicrhau bod Llywodraeth a Chynulliad Cymru yn gweithredu.

Mae’n ymddangos bod yna awydd bellach i addasu’r Bil Treftadaeth i gynnwys cymal yn gwarchod enwau hanesyddol.

Ond os ydi’r frwydr o ran egwyddor yn cael ei hennill, mae’r manylion yn bwysig hefyd.

Nid gwarchod enwau lleoedd hanesyddol sydd ei angen, ond gwarchod enwau hanesyddol ynddyn nhw eu hunain.

Dilyn yr arfer Seisnig ydi rhoi’r pwyslais i gyd ar adeiladau; mae llawer o hanes Cymru ynghlwm yn y ddaear a’r enwau sy’n perthyn iddi.

Oes mae angen gwarchod enw Plas Glynllifon – a’r adeilad ei hun – ond mae angen diogelu enwau eraill o bob math, er nad yw’r adeiladau efallai yr un mor bwysig. Yn yr enw ei hun y mae’r hanes.