Ai dim ond fi sy’n ei gweld hi’n od bod dyn yn ei 70au yn cael teithio 100 milltir go dda i weld ei dad ynghanol cyfyngiadau llym y pandemig?

Ai dim ond fi sy’n ei gweld hi’n od bod y tad hwnnw yn cael triniaeth ysbyty, er nad ydi o’n sâl a dim ond angen ychydig o ‘gadw llygad’?

Hyn pan nad oes gan neb hawl i wneud teithiau dianghenraid a phan mae miliynau o bobol yn aros am driniaeth, gan gynnwys llawdriniaeth ar gyfer cyflyrau difrifol fel canser.

Hyn pan glywn ni bob dydd bron am blant a pherthnasau agos sydd wedi methu hyd yn oed â gweld rhieni neu anwyliaid ar eu gwelyau angau.

Ai dim ond fi sy’n ei gweld hi’n od nad ydi’r cyfryngau mawr Prydeinig wedi codi’r un cwestiwn am hyn, er eu bod yn lladd ar bobol gyffredin sy’n torri ambell reol?

Ai dim ond fi sy’n ei gweld hi’n od fod y teulu brenhinol yn fodlon plygu’r rheolau fel hyn, er eu bod yn gwybod am ddioddefaint eu ‘deiliaid’ ac am effaith posib eu hymddygiad ar benderfyniadau pobol eraill?

Salwch, neu bod yn orofalus?

Y stori am ‘salwch’ y Tywysog Philip oedd ar frig bwletinau’r BBC, er eu bod nhw’n ailadrodd honiadau’r ‘Palas’ mai bod yn orofalus yr oedd pawb. Os felly, be oedd y stori?

Os ydi’r Tywysog yn wirioneddol wael, pob lwc iddo fo, fel i bawb claf arall, ond nid dyna’r neges gan yr awdurdodau a’u negeseuwyr.

Roedd yna falchder a chefnogaeth yn lleisiau’r darlledwyr, wedyn, wrth iddyn nhw adrodd y stori ddiweddarach am dywysog arall yn cael teithio ar berwyl personol ar draws gwlad a mynd i mewn i ysbyty a threulio hanner awr mewn ward.

Y stori go iawn, wrth gwrs, oedd fod yna un rheol i’r teulu brenhinol ac un arall i’r gweddill ohonon ni. Ond roedd honno’n stori na chafodd ei dweud o gwbl.

Dug Caeredin

Prydain

Y dyfalu’n parhau ynghylch ymweliad Tywysog Charles i weld ei dad yn yr ysbyty

Mae’r ysbyty yn Llundain yn caniatáu ymwelwyr “o dan amgylchiadau eithriadol”