Am unwaith, do’n i ddim ymhell ohoni. Mi wnes i ddarogan mai tacteg Boris Johnson fyddai cael newid bach yn y cytundeb i adael ac wedyn ceisio clochdar ei fod o’n newid mawr.

Mi wnes i ddarogan lot o bethau eraill sydd heb ddod yn wir ond, o ran y pwynt yma, dyna sydd wedi digwydd.

Y twyll cynta’

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig a’i gefnogwyr yn ceisio rhoi’r argraff ei fod o wedi cael buddugoliaeth ac wedi gorfodi ‘ein ffrindiau a’n cymdeithion’ i blygu trwy ail-agor y trafodaethau.

Do, mi wnaethon nhw hynny, ond nid mewn ffordd oedd yn gwanhau eu hachos. Roedd cynnig canolog y cytundeb newydd – i gadw Gogledd Iwerddon yn yr Undeb Tollau – ar gael fisoedd yn ôl. Boris Johnson sydd wedi gorfod dewis un cyfaddawd yn hytrach nag un arall.

Dydi hynny – na symud rhai pethau o’r cytundeb i’r trafodaethau sy’n dilyn – yn gwanhau dim ar sefyllfa’r Undeb. Yr hyn y maen nhw’n ei wneud ydi tanseilio unoliaethwyr y DUP a gwneud y fargen yn galetach i’n heconomi a’n cymdeithas ni.

Yr ail dwyll

Y twyll arall ydi fod Boris Johnson wedi llwyddo i wneud hyn trwy ‘gadw dim bargen ar y bwrdd’. Y gwrthwyneb sy’n wir.

Wrth atal y dewis o adael heb gytundeb, roedd gwrthwynebwyr y Llywodraeth yn gorfodi’r Prif Weinidog i drafod o ddifri. Gan ei fod bron â thorri ei fol (neu farw mewn ffos) i adael cyn Hydref 31, doedd ganddo fo wedyn yr un dewis arall.

Mi fyddai methu â chyflawni Brexit cyn y diwrnod hwnnw yn rhoi pethau ar blât i’w elyn mawr, Nigel Farage a phlaid Brexit. Ofn hynny sy’n ei yrru – heb allu dewis ‘dim bargen’, cyfaddawd oedd yr unig ateb.

Wyddon ni ddim, wrth gwrs, a fydd yn llwyddo i gael cefnogaeth yn ystod yr wythnos yma, gan fod y ffigurau erbyn hyn yn rhy agos i neb ddarogan ond, os bydd, ofn Farage mewn etholiad cyffredinol fydd wedi troi’r fantol ymhlith rhai o’r gwrthryfelwyr Torïaidd.

Dim i’w ddangos ond …

Y broblem ydi fod y cyfan yn ddigon llac i olygu pob math o ganlyniad pan ddaw hi at y trafod manwl. Pe bai hynny’n methu, mi fyddai gadael heb gytundeb yn gwbwl bosib unwaith eto.

Ryden ni felly wedi treulio tua blwyddyn yn cyrraedd bron yr un man ag yr oedden ni ynddo pan ddaeth Theresa May a’i chytundeb hi’n ôl o Frwsel.

Y cyfan sydd gynnon ni i’w ddangos ydi llai o sicrwydd masnachol, llai o sicrwydd o ran hawliau, yr amgylchedd a meysydd o’r fath… a biliynau o bunnoedd yn llai yng nghoffrau’r Trysorlys.