Roedd Donald Tusk yn llygad ei le ac mi ddylai Gadawyr ac Arhoswyr allu cytuno ar hynny.

O blaid gadael neu beidio, roedd mynd am Brexit heb gynllun yn waeth na gwirion. Mae hynny ynddo’i hun wedi gwastraffu biliynau o bunnoedd a pheryglu cannoedd o filoedd o swyddi.

Yn y diwedd, os bydd Brexit heb gytundeb o gwbl, fydd y ffigurau yna’n ddim ond chwarae bach.

Bargen yn fwy posib

Fel mae’n digwydd, mae rhyw fath o fargen yn ymddangos yn nes rŵan nag erioed o’r blaen ond, eto, ymhell o fod yn sicr.

Trwy gymysgedd o ofn, gwleidyddiaeth anfoesol a rhwystredigaeth, dydi hi ddim yn gwbl amhosib i Theresa May gael cytundeb drwy Dŷ’r Cyffredin.

Y peryg ydi y bydd hynny’n digwydd am y rhesymau anghywir i gyd, gan gynnwys y ffaith fod pobol wedi cael llond bol ar yr holl ddadlau.

Os bydd cefnogaeth rhai aelodau Llafur yn cael ei phrynu trwy addo arian i’w hetholaethau nhw, mi fydd hynny, yn y pen draw, yn tanseilio mwy fyth ar ffydd pobol mewn gwleidyddiaeth. Mi fydd yn ymylu ar lygredd.

Ac, os bydd y Ceidwadwyr a Llafur yn cytuno, mi fydd yn golygu bod y naill a’r llall wedi croesi ‘llinellau coch’ oedd yn ‘anghroesadwy’ cyn hyn.

Ond fydd hi ddim yn hawdd cyrraedd y fan honno …

Dewis Theresa

Yn eironig, tra oedd Theresa May yn chwarae un ochr yn erbyn y llall  trwy’r amser – rhai sy’n ofni Brexit di-fargen yn erbyn y rhai sy’n ofni dim Brexit – mae hi bellach mewn sefyllfa debyg.

Rhaid iddi ddewis rhwng digio’r Brexitwyr eithafol ar un llaw (gan nad ydi’r Undeb Ewropeaidd yn debyg o symud ar drefniadau Iwerddon) neu fethu â chael cefnogaeth hanfodol Llafur ar y llall.

Mi allai rwygo’r Blaid Geidwadol er mwyn cael ei bargen ond efallai na chaiff Llafur fawr o glod chwaith. Pam na fydden nhw wedi cynnig hyn achau’n ôl er mwyn osgoi’r holl boen i bawb?

Os bydd hi Theresa May a Jeremy Corbyn yn cytuno, cytundeb mewn niwl fydd hwnnw. Mae’n ymwneud â thrafodaethau sydd heb eu cael eto rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r Undeb.

Buddugoliaeth wag

Os bydd cytundeb, mi fydd Llafur a’r Ceidwadwyr yn hawlio buddugoliaeth ond, pwy bynnag fydd â’r hawl i wneud hynny, buddugoliaeth wag fydd hi.

Fydd Brexit Theresa May ddim byd tebyg i’r hyn oedd yn cael ei drafod cyn y refferendwm ac mi fydd undeb tollau’r Blaid Lafur yn golygu ein bod yn cael rhai o fendithion perthyn i’r Undeb heb fawr ddim o’r llais.

Os na fydd cytundeb, yr unig ateb call fydd refferendwm arall. Neu aros i mewn, wrth gwrs.

A pha un bynnag o’r posibiliadau yma sy’n digwydd yn y pen draw, mae un peth yn sicr; mi fydd y dadlau diflas yn parhau.