Yr un peth braf am y llanast Brexit ydi clywed gwleidyddion profiadol a sylwebyddion doeth heb y syniad lleia’ be fydd yn digwydd nesa’.

Y disgwyl ydi y bydd Theresa May a’i llywodraeth yn colli’r bleidlais heddiw ar y fargen i adael yr Undeb Ewropeaidd. Y cwestiwn cynta’, felly, fydd colli o faint.

Gwrthryfel anferth ac mi fyddai’n anodd gweld sut y gall hi barhau; gwrthryfel llai a cholli o rhyw 50 neu lai, ac wedyn pwy a ŵyr? Roedd sŵn paratoi am frwydrau pellach yn natganiad y Prif Weinidog ddoe: mi all hi hawlio ei bod wedi trïo cadw at yr addewid i adael ond mae eraill – gan gynnwys Llafur – oedd wedi ei rhwystro.

Yn sicr, petai yna etholiad cyffredinol, dyna fyddai ei dadl hi a dydi hi ddim yn amhosib mai Theresa May a fyddai’n arwain y Ceidwadwyr eto mewn etholiad o’r fath.

Fyddai safiad y Blaid Lafur ddim yn hollol glir mewn etholiad, chwaith; gwan iawn fyddai addewid i aildrafod ac, wrth gwrs, mi allai addewid i gynnal refferendwm arall greu problemau hefyd.

A oes yna gynllun gwahanol yn llechu yn rhywle? Be fyddai’n digwydd pe bai Tŷ’r Cyffredin yn ceisio gwthio’r Llywodraeth i wneud rhywbeth sy’n groes graen, neu’n atal gadael heb gytundeb?

Ddylen ni ddim synnu pe bai Theresa May yn penderfynu ymladd eto a gofyn am gefnogaeth y ‘wlad’ i’w chynllun hi neu Brexit di-gytundeb.