Mae hi’n ddiwedd blwyddyn arall, felly’n amser i Owain Schiavone ddewis ei ddeg cân orau o’r flwyddyn a fu…

Bu 2017 yn glamp o flwyddyn ardderchog arall o ran cerddoriaeth gyfoes Gymraeg. Mae teimlad cryf o deja vu wrth i mi deipio’r frawddeg yma, ond fydda i fyth yn blino ar wneud datganiad fel hyn, wrth i’r dyddiau pan ysgrifennais blog R.I.P. SRG deimlo’n bell iawn i ffwrdd.

Yn ôl yr arfer mae dethol y deg trac newydd sydd wedi creu’r mwyaf o argraff arna’i eleni wedi bod yn her, ond dyma nhw…

10. Drwy Dy Lygaid Di – Yws Gwynedd

Byddai’n anodd iawn llunio’r rhestr yma heb i enw Yws Gwynedd ymddangos yn rhywle. Bu’n flwyddyn fawr iddo wrth ryddhau ei ail albwm, hedleinio Gig Y Pafiliwn yn y Steddfod, a denu’r dorf fwyaf erioed i Faes B.

Mae Yws Gwynedd yn gallu sgwennu tiwn, ac mae sawl un dda ar yr albwm Anrheoli, gan gynnwys y teitl drac (a ryddhawyd yn wreiddiol y llynedd, a sydd ddim yn gymwys i’r rhestr felly) – hon oedd uchafbwynt amserol ei set yn y Pafiliwn yn dilyn ei rant cofiadwy am helynt Newsnight. Ac, heb os ‘Drwy Dy Lygaid Di’ ydi un o ganeuon 2017.

9. Lipstick Coch – Adwaith

Dyma chi fand sydd wedi creu mwy o argraff na neb yn 2017, yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal â chwarae llwyth o gigs dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r triawd o Gaerfyrddin wedi perfformio yng Ngŵyl Latitude yn Suffolk, a Gŵyl SUNS yn yr Eidal.

Dw i’n hoff iawn o’r gân ‘Haul’ ganddyn nhw, ac mae hon yn cynrychioli sŵn gwreiddiol y grŵp. Ond, mae ‘Lipstick Coch’ yn arwydd o’r hyn sydd i ddod ganddyn nhw. Hon oedd ar frig ‘Siart Amgen’ rhaglen Rhys Mwyn cyn y Nadolig… mae hon yn diwn, a dyna’i diwedd hi.

8. Caeau Cyffredin – Casset

Bydd cynnwys hon ar y rhestr yn synnu rhai, yn syml iawn gan na fydd Casset yn gyfarwydd i lawer o bobol!

Prosiect tri brawd o Faldwyn, sef Mabon Gwyn, Gwern ap Gwyn a Llewelyn ap Gwyn ydi Casset. Y ‘Gwyn’ sy’n rhoi’r ‘ap’ iddyn nhw ydy Gwyn Maffia, o’r grŵp amlwg o’r 1980au, Maffia Mr Huws, a does dim amheuaeth ei fod wedi dylanwadu arnyn nhw’n gerddorol.

Dw i wrth fy modd efo sŵn roc clasurol hon, a’r adlais o grwpiau fel Guns ‘n’ Roses – throwback go iawn, a pham lai.

7. Bang Bang – Cadno

Un o grwpiau ifanc mwyaf cyffrous Cymru ar hyn o bryd, gyda sŵn sydd ychydig bach yn wahanol i unrhyw beth arall yn y Gymraeg ar hyn o bryd.

‘Bang Bang’ ydi prif drac eu EP cyntaf a ryddhawyd ym mis Mehefin, ac mae wedi dod yn fwyfwy amlwg ers i’r fideo ardderchog ymddangos ar Sianel Ochr 1 ym mis Rhagfyr.

*RHYBUDD* nid yw’r fideo’n addas i’r gwangalon na phlant!

6. Datgysylltu – Los Blancos

Ynghyd ag Adwaith, Cpt Smith, Names ac Argrph, mae Los Blancos yn rhan o symudiad cerddorol bach arbennig iawn sy’n digwydd yng Nghaerfyrddin.

Fe ddois i ar draws eu trac demo ‘Clarach’ y llynedd, a phenderfynu bod rhywbeth arbennig iawn gan y grŵp yma… ac os oedd angen cadarnhad o hynny, wel dyma’r hynod ‘Datgysylltu’:

5. Cob – 3 Hwr Doeth

Dw i’m yn gwybod llawer am 3 Hwr Doeth, ac maen nhw’n ddarganfyddiad reit hwyr yn y dydd (neu’r flwyddyn) mewn gwirionedd. Maen nhw’n rhywbeth i wneud efo’r grŵp Pasta Hull gan bod albwm 3 Hwr Doeth wedi’i ryddhau ar safle Bandcamp Pasta Hull ar ddydd Nadolig.

Un peth dw i yn ei wybod ydi bod diffyg hip-hop Cymraeg dros y ddeng mlynedd diwethaf, yn dilyn cyfnod euraidd blynyddoedd cyntaf troad y mileniwm.

Y band a gychwynnodd hynny i gyd oedd Tystion, ac mae curiadau a steil rapio 3 Hwr Doeth yn fy atgoffa i ohonyn nhw, rywsut – cadwch olwg yn 2018.

*RHYBUDD* – trac isod yn cynnwys iaith anweddus

4. Dros y Bont – Yr Eira

Roedd yna dipyn o sôn yn 2017 am ‘yr un hen grwpiau’ yn hedleinio Maes B a nifer o’r gwyliau Cymraeg eraill. Digon teg, ond mae rheswm da pam mai Candelas, Sŵnami ac Yws Gwynedd a Bryn Fôn, wrth gwrs, sy’n hedleinio bob tro – nhw sydd â’r pulling power i ddenu torf fawr, a hefyd nhw sydd â’r tiwns i gloi sioe yn effeithiol.

Ers cwpwl o flynyddoedd, dw i’n teimlo mai Yr Eira ydi’r grŵp ddylai fod yn torri mewn i un o’r slotiau yma. Heb os, mae ganddyn nhw y tiwns. Ac mae eu halbwm cyntaf, Toddi, yn llawn o ganeuon da iawn.

Gan bod ‘Suddo’ allan fel sengl yn 2016, mae hi rhwng ‘Gadael am yr Haf’ a ‘Dros y Bont’ i mi… a’r sengl a ryddhawyd fis Ebrill sy’n cael y nod.

3. Aelwyd – Serol Serol

Mae’r rhestr yma’n cynnwys rhai caneuon sy’n diffinio 2017 i mi (e.e. rhif 1, 7 a 10) a hefyd rhai artistiaid sy’n diffinio’r flwyddyn, er enghraifft Mr Phormula, Adwaith a Serol Serol.

Er bod ‘slacker rock’ Caerfyrddin yn cystadlu, dw i’n teimlo mai ‘pop gofodol’ Dyffryn Conwy ydi sŵn 2017, ac un grŵp newydd yng nghanol y symudiad hwn ydi Serol Serol a ryddhaodd eu sengl cyntaf, ‘Cadwyni’ ym mis Mehefin.

Mae honno’n glamp o gân dda, ond mae hon hyd oed yn well.

2. Cwestiynau – Mr Phormula

Mr Phormula ydi un o artistiaid pwysicaf yr iaith Gymraeg. Mae gallu’r boi yma’n rhyfeddol, a dw i’n cael fy syfrdanu bob tro dw i’n ei weld o’n perfformio.

Mae ei albwm, Llais/Voice, yn torri tir newydd yn y Gymraeg – does dim un offeryn wedi’i ddefnyddio ar y record, dim ond llais Ed Holdeb ac effeithiau.

‘Cwestiynau’ ydi’r sengl wych a ryddhawyd ganddo ym Mehefin.

1. Aros o Gwmpas – Omaloma

Dewis amlwg, efallai, ond anodd iawn edrych tu hwnt iddi. Cân yr haf eleni heb unrhyw amheuaeth, ac yn aml mae caneuon mawr yr haf yn gadael eu stamp.

Dw i’n credu y bydd ‘Aros o Gwmpas’ yn cael lle amlwg ar drac sain y flwyddyn i nifer fawr iawn o bobl, ac wrth edrych yn ôl ar 2017 mewn blynyddoedd i ddod dw i’n weddol siŵr mai dyma’r trac fydd yn crynhoi’r flwyddyn gerddorol i mi.

Os ydi Serol Serol yng nghanol y symudiad pop gofodol, yna Omaloma sy’n arwain y ffordd. Cân syml ond effeithiol (a fel arfer rheiny ydi’r gorau) gydag alaw hwyliog a bachog, a phwy all beidio hoffi’r llinell gofiadwy yna:

“Dw i ’di gweld ti o gwmpas, ma gwallt ti’n eitha’ cŵl, ma gwallt ti’n eitha’ cŵl.”

Bravo George Amor, bravo (îmojî dwylo’n clapio).

 

Dyma restr 10 Uchaf Caneuon 2016 Owain Schiavone.

10 Uchaf Caneuon 2015

10 Uchaf Caneuon 2014

10 Uchaf Caneuon 2013 

10 Uchaf Caneuon 2012

10 Uchaf Caneuon 2011