Tyrfe Tawe
Y canwr-cyfansoddwr o Drefdraeth yn Sir Benfro agorodd flwyddyn arall o gigs misol yn Nhŷ Tawe, Abertawe nos Wener ddiwethaf

‘Nos da Nostalgia’ meddai geiriau cân Cadi Gwen. Ond ‘Helo Nostalgia’ oedd hi yn Nhŷ Tawe, Abertawe nos Wener wrth i ni groesawu hen ffrind i noson fisol gynta’ Tyrfe Tawe yn 2017. Roedd Lowri Evans ymhlith y perfformwyr yn yr ŵyl gyntaf un yn 2004, ac mae hi wedi dod nôl aton ni bob blwyddyn heblaw am un yn ystod y tair blynedd ar ddeg diwetha’.

Fe gafodd ‘Tyrfe Tawe’ sawl gwisg ar hyd y blynyddoedd hynny – yn ŵyl benwythnos, yn ŵyl gwrw ac yn gyfres o gigs a nosweithiau unigol. Dyma’r ail flwyddyn i’r ‘Tyrfe’ gynnal nosweithiau misol, a dw i’n gwbl hyderus wrth ddweud y bydd eleni’n rhagori ar y llynedd – yn enwedig os gallwn ni farnu ar sail y cyntaf o’r gigs.

Noson ddigon hamddenol fyddech chi’n ei disgwyl gan Lowri Evans a Lee Mason. Ond roedd eu set yn mynd â’r ‘hamddenol’ i’r eithaf yn y bar bach clyd. Eu gitars a’u lleisiau yn unig oedd eu hangen ar y deuawd  o Sir Benfro i’n swyno. Ac roedd Lowri Evans hithau wrth ei bodd â’r awyrgylch, fel y dywedodd wrth Golwg360 ar ddiwedd y noson:

“Mae’r gigs wedi newid, maen nhw lawr stâr nawr yn y bar ond maen nhw’n lot mwy intimate ac annwyl, a hefyd yn acwstig sy’n rhywbeth dw i’n joio mas draw. Mae’n eithaf liberating fod dim eisiau system sain, fod dim meicroffon o flaen ni, a phob un yn dawel yn gwrando.

“Mae’r Fenter Iaith a Tŷ Tawe a’r gymuned yma yn Abertawe’n gwneud jobyn mor dda. Maen nhw wedi cefnogi ni ers y flwyddyn gynta o’n nhw’n gwneud gigs a fi’n ddiolchgar bo nhw’n gofyn i ni ddod nôl. Fi jyst yn joio dod nôl.”

Albym newydd

Aeth Lowri a Lee â ni ar daith drwy rai o’u goreuon dros gyfnod o ddegawd a mwy – o ‘Merch y Myny’ i’w sengl diweddara’ ‘Dyddiau Tywyll Du’ sydd, meddai Lowri, am gariad ac nid iselder – er bod yr enw’n awgrymu fel arall! Un o’i thasgau nesaf fydd dewis pa ganeuon fydd yn ymddangos ar albym o oreuon fydd yn cael ei ryddhau ym mis Mai.

Dywedodd: “Ry’n ni wedi dewis ac ail-recordio 10 i 15 o ganeuon Cymraeg a Saesneg. Gorffon ni edrych nôl dros y ddeng mlynedd diwethaf, edrych ar yr albyms a trial cael cymysgedd o ganeuon newydd a hen, Cymraeg a Saesneg.

“Felly wnaethon ni recordio mwy o ganeuon nag o’dd eisie ond o’dd hwnna’n beth da gan bo ni’n gallu witlo nhw lawr i ryw 10 neu 12 o’r rhai gorau.

“O’dd e’n anodd achos bod chwech albym, pedwar EP so o’dd bownd o fod ambiti 100 o ganeuon i ddewis o. O’dd e’n bach o jobyn.”

Gigs yn y ddwy iaith

Un peth ro’n i’n awyddus i’w ddarganfod oedd a yw Lowri Evans yn ei chael hi’n anodd, fel cantores ddwyieithog, i gadw’r cydbwysedd rhwng gigs Cymraeg a Saesneg, a hithau bellach wedi dod yn adnabyddus yn Lloegr a’r Alban ac wedi perfformio yn yr Unol Daleithiau.

“Fi’n neud gigs Cymraeg fel heno a phan dw i’n neud gigs yn Lloegr neu’r Alban, dw i wastod yn neud yn siŵr bo fi’n perfformio yn Gymraeg hefyd. Mae’r caneuon Cymraeg yn mynd lawr yn dda yn Lloegr. Maen nhw’n dwlu arnyn nhw lan yn yr Alban.

“A hefyd pan y’n ni ma’s yn America ry’n ni’n perfformio yn Gymraeg. Mae jyst yn teimlo’n naturiol i fi. Fi’n lwcus i fod yn ddwyieithog, mae’n fantais i wneud y ddwy iaith a chadw pawb yn hapus.”

‘Dewch i fwynhau’

Os oedd Lowri a Lee yn hapus ar ddiwedd noson lwyddiannus o ganu a chyfeddach, roedd un o drefnwyr y nosweithiau, Huw Dylan Owen yn wên o glust i glust, gan wybod fod Tŷ Tawe’n debygol o fod dan ei sang fis nesaf wrth i Huw Chiswell a’i biano gyrraedd canol y ddinas.

Dywedodd wrth Golwg360: “Mae hi’n braf gweld nosweithiau Tŷ Tawe yn llawn ac mae’n bwysig bod digwyddiadau cymdeithasol Cymraeg llwyddiannus rheolaidd yn Abertawe.

“Felly, dyma apêl unwaith eto eleni – dewch i gefnogi, dewch i fwynhau, a dewch a’ch cyfeillion gyda chi. Rhowch y dyddiadau yn eich dyddiaduron cyn gynted ag y bo modd!”

Y dyddiadau’n llawn:

Chwefror 24 – Huw Chiswell

Mawrth 31 – Gwilym Bowen Rhys

Ebrill 28 – Gai Toms

Mai 26 – Rhys Mwyn – sgwrs ‘Archaeoleg a Diwylliant’

Mehefin 30 – Huw ‘Bobs’ Pritchard

Gorffennaf 28 – Siân James

Medi 29 – Steffan Alun (comedi)

Hydref 27 – Brigyn

Tachwedd 24 – Gareth Bonello

Rhagfyr 29 – Wynne Roberts, yr ‘Elvis Cymraeg’

Stori: Alun Rhys Chivers