Rydan ni gyd wedi bod yn yr un twll, styc am anrheg Nadolig i frawd, chwaer, plentyn, rhiant neu ffrind. Na phoener, mae Golwg360 yma i roi help llaw i chi ac mae Marged Gwenllian wedi bod yn chwilota am syniadau anrhegion bach i lenwi hosan Nadolig y ffans cerddoriaeth gyfoes…

Ar ôl yr Eisteddfod Genedlaethol, mae’n siŵr ei bod yn deg dweud mai’r Nadolig ydy’r cyfnod sy’n gweld y gwerthiant mwyaf o recordiau Cymraeg. Dim syndod felly bod tipyn o gynnyrch cerddorol boed yn recordiau newydd neu gynnyrch cerddorol bach eraill, yn cael eu rhyddhau cyn yr ŵyl. Dyma 10 eitem i chi ystyried ar gyfer hosan Nadolig y ffans cerddoriaeth Cymraeg cyfoes.

Feinyl 7” Yr Ods

Rhyddhaodd y band hynod boblogaidd eu sengl Ble’r Aeth Yr Haul / Hir Oes i’r Drefn i’w lawr lwytho’n ddigidol ar 9 Hydref ar label I Ka Ching, ond mae’n amhosib ceisio cyfleu sŵn feinyl yn ddigidol. Mae copïau o’r record feinyl ar gael yn Spillers Records, Palas Print, Awen Meirion, a gwefan I Ka Ching.

“Meic Stevens – Y Swynwr o Solfach” – Hefin Wyn

Dyma lyfr a fyddai’n anrheg Nadolig perffaith, sy’n adrodd hynt a helynt y cymeriad mwyaf lliwgar, a’r cerddor mwyaf adnabyddus ac athrylithgar y degawdau diwethaf. Allan gan wasg Y Lolfa rŵan.

Tocyn Gwobrau’r Selar

Dyma’n sicr oedd un o uchafbwyntiau’r flwyddyn gerddorol llynedd, ac mae’n siŵr o fod cystal, os nad gwell yn 2016. Mae tocynnau newydd eu rhyddhau, ond yn prysur fynd yn barod at y digwyddiad yn Aberystwyth ym mis Chwefror, felly peidiwch â cholli cyfle!

Crys-t Candelas / Sŵnami

Mae’n siŵr eich bod wedi clywed am y ddau fand mwyaf blaenllaw yn y sin gerddoriaeth Gymraeg erbyn hyn, ond beth am brofi’r hoffter ohonynt, na, nid drwy gael tatŵ o’ch hoff aelod, ond drwy wisgo eu crysau-t, sydd ar gael o’u gwefannau – Candelas / Sŵnami.

Beth am brynu albyms diweddaraf y ddau grŵp hefyd os nad ydynt ganddoch yn barod!

EP newydd Ysgol Sul, “Huno”

5 o ganeuon gan y band newydd ac unigryw o Landeilo, sydd wedi llwyddo i greu argraff fawr ar wrandawyr yn barod gyda chaneuon fel Aberystwyth yn y Glaw a Machlud Haul. Mae sŵn araf a thrwm i’r caneuon, sy’n eu gwneud ychydig yn wahanol a mwy mentrus o’i gymharu â bandiau cyfoes eraill Cymru ar y funud.

Llyfr cerddoriaeth “Gair yn Gnawd”

Nid yw sŵn gitârs trwm at ddant (neu glust) pawb, felly beth am ychydig o gerddoriaeth ysgafnach, gyda llyfr o drefniannau caneuon ar gyfer unawdwyr, côr a phiano o’r sioe gerdd Nadolig fodern gan Gwmni Theatr Maldwyn, Gair yn Gnawd sydd wedi’i gyhoeddi gan Recordiau Sain.

Hunangofiant Dewi Pws – “Popeth Pws”

Cyfrol sy’n cynnwys caneuon, cerddi Cymraeg a Saesneg, straeon a lluniau gan y ffigwr hynod adnabyddus a phoblogaidd. Bydd y gymysgedd o’r cynnwys difrifol a dwl yn siŵŵr o blesio’r hen a’r ifanc yn eu hosan Nadolig.

Albwm newydd Plu, “Tir a Golau”

Mae’r ddwy chwaer a brawd newydd ryddhau eu trydydd albwm, sy’n arbrofi gyda melodïau hyfryd a gwahanol haenau o fewn y caneuon i greu caneuon ysgafn ac ymlaciol tu hwnt.

Cofiwch am eu hail albwm “Holl Anifeiliaid y Goedwig” ar gyfer y plant iau hefyd. Rhywbeth i bawb!

Llyfr 100 o Ganeuon Pop, Meinir Wyn Edwards

Beth yw’r Nadolig heb ychydig o gerddoriaeth, neu lawer o gerddoriaeth? Hwn yw beibl cerddoriaeth Gymraeg sy’n ddefnyddiol ar gyfer canu carioci, corau neu ddysgu’r caneuon poblogaidd ar y piano/gitâr. Holl glasuron y sîn o’r 20 mlynedd diwethaf mewn un gyfrol! Perffaith.

Albwm lluniau “Gigs 2016”

Os am rywbeth gwreiddiol, rhowch throw away camera yn yr hosan, ac albwm lluniau gwag. Y syniad yw i’r unigolyn dynnu lluniau ar y camera o bob gig y mae’n mynd iddo yn y flwyddyn sydd i ddod, a’u rhoi yn yr albwm â’r teitl ‘Gigs 2016’. Mi fydd ganddynt gofnod o bob gig gan fod rhaid argraffu’r lluniau, a gallant wedyn edrych yn ôl ar flwyddyn wych o gerddoriaeth Gymraeg byw. Does dim mwy gwerthfawr nag atgofion yn nagoes!