Daliwch hwynt oll
Ifan Morgan Jones sy’n mwynhau Diwygiad Mawr Pokémon 2016.

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddodd cwmni Nintendo y gêm Pokémon ddiweddaraf, ac mae’r ymateb gan y cyhoedd wedi bod yn syfrdanol, gan godi gwerth chyfranddaliadau’r cwmni dros 50%.

Nid yw’r diwygiad cyfoes yn syndod o ystyried bod y genhedlaeth sydd bellach fwyaf tebygol o feddu ar ffonau clyfar wedi tyfu i fyny yn ystod twymyn Pokémon y 90au.

Mae gen i atgofion hiraethus o hyfforddi fy Charizard a brwydro yn erbyn Blastoise fy nghefnder (roedd o bob tro’n curo yn anffodus – rywbeth i’w wneud â dŵr yn maeddu tân) ac wedi bachu’r cyfle i ail-fyw’r profiad drwy gyfrwng y dechnoleg ddiweddaraf.

Ond mae’r gêm ddiweddaraf ychydig yn wahanol i’r hyn a ddaeth o’r blaen. Tra bod gemau’r gorffennol yn annog y chwaraewr i archwilio byd rhithiol o fewn y cyfrifiadur, mae Pokémon Go yn troi’n byd go-iawn yn gêm gyfrifiadur.

Rywle allan fan yna yn y byd mae yna 150 o Pokémon yn cuddio. Mae rhaid yn gyffredin iawn, ond bydd angen chwilio ym mhob twll a chornel am rai ohonynt.

Os ydych chi’n anwybyddu’r delweddau lliwgar, bwriad y gêm yw annog pobl i anturio o amgylch eu bro yn chwilio am y Pokémon prin rheini sydd ddim ar eu rhestr.

Rwyf eisoes wedi bod o hyd i eglwys ger fy nghartref nad oeddwn i’n gwybod oedd yno, a llecyn coedwigol braf ger afon, a’r cyfan wrth chwilio am y Pokémon gwibiog.

Bydd rhai Pokémon yn gyffredin iawn mewn gwahanol ardaloedd, yn dibynnu ar yr hinsawdd – e.e. ymddengys bod Pokémon gwair a dŵr yn gyffredin o amgylch fy nghartref yn Nyffryn Teifi.

Os yw pobl am gael gafael ar Pokémon fwy anghyffredin, rhaid mentro ymhellach eto – i’r traeth, i goedwig, i wlad arall hyd yn oed er mwyn cael gafael ar Pokémon sy’n byw yn yr anialwch neu mewn eira neu ddinasoedd mawr.

Mae yna son hefyd am rai Pokémon sy’n bodoli mewn un lleoliad yn y byd yn unig – a fydd yn sicr yn hwb twristiaeth i’r mannau rheini sydd ddigon lwcus i fod wedi eu dynodi yn y fath fodd.

Fel sawl un arall o fy nghenhedlaeth mae’n siŵr rwy’n edrych ymlaen at chwarae’r gêm gyda fy mhlant – gyda gwyliau’r haf yn dechrau mewn ychydig wythnosau, dyma’r esgus perffaith i’w cael nhw allan o’r tŷ ac i dreulio ychydig o amser yn yr awyr agored!

Nid yw’r gêm yn berffaith eto – mae’n torri yn gyson, a hynny mae’n debyg am nad oedd Nintendo wedi rhagweld cymaint o bobl fyddai yn ceisio ei chwarae ar unwaith.

Maent hefyd angen ychwanegu nifer o’r nodweddion rheini a wnaeth y gwreiddiol yn gymaint o hwyl – fel y gallu i gyfnewid Pokémon â ffrindiau a’u brwydro i weld pwy sydd â’r Pokémon cryfaf.

Fel un sydd yn byw ynghanol cefn gwlad, rydw i hefyd yn credu bod chwaraewyr sydd yn byw mewn ardaloedd dinesig yn mwynhau mantais sylweddol.

Rhaid i fi yrru i mewn i’r dref agosaf er mwyn dod o hyd i ‘gym’ – lle y gall chwaraewyr frwydro Pokémon eraill – tra eu bod ar stepen drws rhai o’m cyfeillion.

Ond cwynion bychain yw’r rhain, ac fel pob gêm arall erbyn hyn fe fydd y gwneuthurwyr yn parhau i gyhoeddi diweddariadau er mwyn gwella’r profiad o’i chwarae.

Mae’r gêm am ddim (rhaid talu os am gyflymu’r broses o hyfforddi Pokémon) ac felly’n ffordd hynod o rad o ddifyrru’ch hunain ac eraill dros y misoedd nesaf.

Ysgwn i pa Pokémon fydd ar faes y Steddfod?

Mae disgwyl y bydd Pokémon Go ar gael i’w lawr lwytho yng Nghymru yn y dyddiau nesaf.