Ar drothwy penwythnos cynta’ Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, gohebydd golwg360 a Bro360 Lleu Bleddyn sy’n pwyso a mesur gobeithion Cymru yn erbyn yr Eidal ac yn taflu goleuni ar y gemau eraill dros y penwythnos.

 

Mae’n deg dweud bod nifer o Gymry yn dal i ramantu am gyfnod euraidd Warren Gatland wrth y llyw, a sawl un fel fi yn dal i feddwl am y noson honno dri mis yn ôl yn Yokohama.

Ond ar drothwy’r Chwe Gwlad eleni mae’n bryd i ni edrych tua’r dyfodol, a tua’r bennod nesa dan arweinyddiaeth yr hyfforddwr newydd, Wayne Pivac.

Mae’n ddechrau cyfnod newydd i fwyafrif o’r gwledydd eraill hefyd; mae 4 prif hyfforddwr newydd, 4 capten newydd, a gyda 46 o chwaraewyr di gap wedi eu dewis ar gyfer y bencampwriaeth, mae bron yn amhosib rhagdybio beth sydd am ddigwydd eleni.

Tanberfformio yn y gêm agoriadol

Mae’r bencampwriaeth eleni hefyd yn nodi 20 mlynedd ers y Chwe Gwlad cynta, ond mae gan Gymru duedd amlwg i danberfformio yn eu gêm agoriadol yn y gystadleuaeth.

Ar gyfartaledd dim ond 9 pwynt mae Cymru yn sgorio yn hanner cynta eu gemau agoriadol. Roedd rhaid aros nes yr ail hanner i Gymru sgorio pwynt yn erbyn y Ffrancwyr y llynedd, ac yn fwy nodweddiadol fe gollodd tîm Steve Hansen i’r Eidalwyr am y tro cynta erioed yn gêm agoriadol y Chwe Gwlad yn 2003.

Oes siawns gan yr Eidal?

Wrth gwrs, does neb yn disgwyl i’r Eidal, sydd wedi colli 22 o’u gemau yn olynol yn y gystadleuaeth, ennill y penwythnos hwn. Ond ar ôl i dywydd difrifol ddod â’u hymgyrch yn Japan i ben yn gynnar efallai mai dyma’r cyfle gorau i dîm Franco Smith brofi eu bod nhw’n haeddianol o’u lle yn y bencampwriaeth.

Yn ôl Wayne Pivac, gall y gêm hefyd fod “yn ddechrau ar yrfa newydd” i George North. Bydd y chwaraewr profiadol sydd yn ennill cap rhif 92, yn ymuno â Hadleigh Parkes yng nghanol y cae, gyda Johnny McNicholl sy’n ennill ei gap cynta yn cymryd ei le ar yr asgell. Er hyn, gan fod North ond wedi chwarae fel canolwr i Gymru bedair gwaith o’r blaen, efallai fod peryg i chwaraewyr dylanwadol yng ngharfan Yr Eidal fel y blaenasgellwr talentog, Jake Polledri, fanteisio ar dîm arbrofol Pivac.

Yr hen a’r newydd

Roedd Cwpan y Byd y llynedd yn dwrnament i’w anghofio i’r Alban ac Iwerddon, ac mae’n siŵr bydd hyfforddwyr y ddau dîm dan bwysau ychwanegol eleni.

Bydd ymddeoliad nifer o chwaraewyr craidd Yr Alban, ac absenoldeb Finn Russell, a gafodd ei ddisgyblu wythnos ddiwethaf yn siŵr gael effaith ar y gêm yn Nulyn dydd Sadwrn. Ar y llaw arall, ymhlith y nifer o wynebau cyfarwydd yng ngharfan y Gwyddelod bydd yr wythwr dawnus Caelan Doris, yn gwisgo’r crys gwyrdd am y tro cynta, ac yn chwaraewr sy’n siŵr o wneud argraff yn y bencampwriaeth eleni.

‘Le Crunch’

“Os enillwn ni ein gêm gyntaf ym Mharis, enillwn ni’r Chwe Gwlad.”

Dyna ddywedodd cyn hyfforddwr Cymru, Warren Gatland cyn wynebu’r Ffrancwyr ar benwythnos agoriadol y bencampwriaeth y llynedd, ac efallai fod yr un peth yr un mor wir pan fydd Lloegr yn teithio i Stade de France ddydd Sul.

Heb os, dyma gêm fwyaf y penwythnos agoriadol, ac o gofio bod Lloegr wedi colli yn rownd derfynol Cwpan Rygbi’r Byd, a Ffrainc wedi colli o drwch blewyn yn erbyn Cymru yn y gêm gyn derfynol bydd gan y ddau dîm bwynt i’w brofi.

Er hyn, o dan arweiniad amddiffynnol Shaun Edwards, a gafodd ei benodi gyda’r bwriad o weithio tuag at Gwpan y Byd 2023, efallai bydd y penwythnos hwn yn ddechrau ar gyfnod llewyrchus iawn i garfan ifanc Ffrainc.