Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron

Y diweddara’ am y Brifwyl yng Ngheredigion

Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Nhregaron: “Cynllun plismona cymesur ar waith,” meddai’r heddlu

Alun Rhys Chivers

Dim trais ond “ymdriniodd swyddogion â sawl un a gafodd eu dal yn piso ar y stryd, taflu conau traffig i’r ffordd, a symud rhwystrau”
Cyril Jones

Beirniad Dysgwr y Flwyddyn yn galw am ddynodi dydd Mercher yr Eisteddfod yn ddiwrnod i siaradwyr newydd

Alun Rhys Chivers

“Mae’r Eisteddfod wedi bod yn cefnogi gyda’r gystadleuaeth, ond yr hyn dw i eisiau’u gweld nhw’n gwneud ydy …

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad rhyw yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cafodd bachgen 17 oed ei arestio, cyn cael ei ryddhau dan ymchwiliad

Eisteddfod Genedlaethol Tregaron yn “llwyddiant o’r funud gyntaf i’r funud olaf”

Huw Bebb

“Roeddwn i’n meddwl ei fod e wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac galla i ddim ond ei chanmol hi”, medd Ifan Davies, cynghorydd Tregaron

Perchennog caeau Eisteddfod Tregaron yn “fwy na blin” gyda’r Brifwyl

Cadi Dafydd

Aled Lewis, Fferm Penybont, yn anhapus bod yr Eisteddfod wedi gwrthod ei gais am docynnau am ddim i’r Maes i’w ddau fab

Geraint Lloyd yn “siomedig” gyda phenderfyniad Radio Cymru i ddod â’i raglen i ben

Cadi Dafydd

“Mae’n anodd credu ar ôl yr holl flynydde,” meddai’r cyflwynydd sydd wedi bod ar Radio Cymru ers 25 mlynedd
Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Heddlu gigs Tregaron “yn disgwyl fel tasen nhw’n delio â thyrfa bêl-droed”

Alun Rhys Chivers

Arwyn Morgan, landlord Clwb Rygbi Tregaron, yn ymateb yn dilyn adroddiadau bod yr heddlu’n llawdrwm wrth blismona gigs Cymdeithas yr Iaith

Llŷr Gwyn Lewis yn cipio Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron

Awdl neu gasgliad o gerddi mewn cynghanedd gyflawn ar fwy nag un o’r mesurau traddodiadol, hyd at 250 o linellau, ar y teitl Traeth oedd y dasg eleni

‘Hunaniaeth Gymreig y Blaid Lafur yng Nghymru yn un rheswm dros ei llwyddiant’

Cadi Dafydd

Mae’r Blaid Lafur wedi ennill pob etholiad cyffredinol yng Nghymru ers 1922, ac yn ôl Mark Drakeford mae ei hunaniaeth yn rhannol gyfrifol am …

‘Angen cydweithio rhwng mudiadau ymgyrchu fel Gwrthryfel Difodiant a Chymdeithas yr Iaith’

Cadi Dafydd

“Fedrith y Gymraeg ddim bodoli mewn vacuum, ac ymladd dros drefn decach ydych chi, dros drefn gyfiawn,” meddai Angharad Tomos