Wrth i lawer ohonon ni edrych ymlaen at wyliau haf dramor eleni, mae’r cyfreithiwr Owen John o gwmni Darwin Gray a’r wefan cyfreithwyr.com yn edrych ar rai o’r cyfreithiau anarferol a allai droi gwyliau haf yn hunllef mewn rhai rhannau o’r byd.

  1. Barbados

Mae deddf unigryw yn bodoli yn Barbados (Ddeddf Amddiffyn 2006) sydd yn gwahardd unrhywun rhag gwisgo unrhyw ddilledyn sydd yn cynnwys patrwm cuddliw (camouflage). Mae’n debyg fod y ddeddf yn cael ei gorfodi yn llym dros ben ar yr ynys a bod y cosbau am dorri’r gyfraith yn medru cynnwys dirwyon o hyd at $2,000 neu gyfnod yn y carchar. Mae hyd yn oed straeon am blant ar wyliau yno yn gorfod ildio’u sbectol haul am fod patrwm cuddliw arnyn nhw!

  1. Singapore

Yn 1992, fe gyflwynodd Singapore ddeddf i wahardd gwerthiant neu ddefnydd gwm cnoi yn y wlad. Er fod y gyfraith wedi cael ei llacio rhyw ychydig ers 2004, gyda cnoi gwm bellach yn cael ei ganiatáu ar gyfer dibenion therapiwtig neu ddeintyddol, mae dirwyon i’w cael o hyd am dorri’r ddeddf.

  1. Fenis, Yr Eidal

Am ddegawdau, roedd bwydo’r adar yn Sgwâr Sant Marc yn Fenis yn rhan o gynlluniau gwyliau nifer o dwristiaid wrth ymweld â’r ddinas Eidalaidd enwog. Serch hyn, yn ôl yn 2008, fe gyflwynwyd cyfraith sydd bellach yn gwahardd bwydo unrhyw adar yn y rhan hanesyddol hon o’r ddinas. Mae’r dirwyon am dorri’r gyfraith yn medru amrywio o €70 i €700.

  1. Cambodia

Yn 2001, fe gymerodd prifddinas Cambodia, Phnom Penh, y cam anarferol o wahardd gynnau dŵr yn gyfangwbl. Mae bellach yn anghyfreithlon i brynu, gwerthu, neu ddefnyddio gwn dŵr yn y ddinas. Mae’n debyg mai’r esboniad am gyflwyno’r gwaharddiad oedd y ffaith fod gynnau dŵr yn bygwth diogelwch y ddinas!

  1. Ynys Sant Kitts

Mae’n bosib fod rhai wedi clywed am helynt y rapiwr adnabyddus 50 Cent yn cael ei arestio am regi mewn gig a gynhaliodd ar yr ynys hon yn y Caribî yn ôl yn 2016. Yn wir, o dan Ddeddf Arwystlon Bach yr ynys, mae’n drosedd defnyddio iaith anweddus mewn unrhyw fan cyhoeddus a, gan ddibynnu ar ddifrifoldeb yr iaith, mae’n bosibl i unigolion gael eu carcharu.

  1. Gwlad Thai, India ac Ynysoedd y Philipinau

Os ydych yn ysmygwr ac yn bwriadu teithio i un o’r gwledydd yma, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael unrhyw e-sigaréts adref, achos mae bellach yn drosedd i gario e-sigaréts i mewn i’r tair gwlad hon. Yn wir, mae Gwlad Thai wedi danfon un unigolyn i’r carchar am 10 mlynedd am geisio mewnforio e-sigaréts i’r wlad.