Mae’r ymgyrchydd hinsawdd Greta Thunberg ar ei ffordd i Ewrop am yr ail waith mewn ychydig fisoedd.

Roedd hi wedi teithio o Ewrop i’r Unol Daliaethau er mwyn mynychu uwchgynhadledd hinsawdd yn Efrog Newydd, cyn mynd i gyfarfod hinsawdd rhyngwladol yn Santiago, Chile.

Ond cafodd y cyfarfod ei ganslo gan Chile, ac mae wedi cael ei symud i Sbaen, gan orfodi’r ferch 16 oed i ddychwelyd i Ewrop.

Mae hi’n teithio ar gwch gan nad yw hi’n fodlon mynd ar awyren oherwydd olion carbon awyrennau.