Mae Joe Biden, Arlywydd yr Unol Daleithiau, yn “cydymdeimlo’n fawr” gydag achos y beiciwr modur Harry Dunn, yn ôl Boris Johnson.

Trafododd arweinwyr yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig y gŵr 19 oed – a laddwyd yn Lloegr pan darodd car yr Americanes Anne Sacoolas i mewn i’w feic modur ym mis Awst 2019 – cyn uwchgynhadledd G7 arweinwyr y byd yng Nghernyw.

Sbardunodd y farwolaeth ddadl ryngwladol ar ôl i Anne Sacoolas gael imiwnedd diplomataidd a gallu ffoi i America heb wynebu unrhyw gosb.

Ers hynny mae hi wedi cael ei chyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru’n beryglus.

Gofynnwyd i Boris Johnson a oedd unrhyw gynnydd wedi’i wneud o ran yr achos yn dilyn ei drafodaeth gyda Joe Biden.

Wrth siarad â’r BBC, dywedodd y Prif Weinidog: “Dylech chi – pan gewch chi’r cyfle – roi eich cwestiwn i’r Arlywydd oherwydd ei fod yn cymryd rhan weithredol yn yr achos.

“Fel y gwyddoch, mae ganddo ei resymau personol ei hun dros deimlo’n ddwfn iawn am y mater.

“Roedd yn cydymdeimlo’n fawr, ond nid yw hyn yn rhywbeth y gall y naill lywodraeth na’r llall ei reoli’n hawdd iawn oherwydd bod prosesau cyfreithiol yn dal i fynd ymlaen.

“Ond fe fynegodd gydymdeimlad, fel y mae’r llywodraeth hon yn parhau i wneud dros deulu Harry Dunn.”

Ychwanegodd fod system weithredol, gyfreithiol a barnwriaeth yr Unol Daleithiau yn “gweithio gyda’i gilydd”.

“Y teulu’n parhau i fynd ar drywydd cyfiawnder”

Dywedodd teulu Harry Dunn eu bod yn falch o weld yr achos yn cael ei godi.

“Mae rhieni Harry yn falch iawn o weld bod y Prif Weinidog wedi manteisio ar y cyfle i godi’r achos gyda’r Arlywydd Biden ar y cyfle cyntaf bosib,” meddai llefarydd ar ran y teulu, Radd Seiger.

“Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw’r mater hwn ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r Prif Weinidog a’i dîm am wneud hynny.

“Bydd y teulu’n parhau i fynd ar drywydd cyfiawnder nes iddo gael ei gyflawni.”

Mae’r teulu wedi herio’r imiwnedd diplomataidd a gafodd Anne Sacoolas, a bydd yr achos yn cael ei glywed yn y Llys Apêl y flwyddyn nesaf.

cyfiawnder

Rhieni Harry Dunn yn colli achos yn yr Uchel Lys

Honni bod y Swyddfa Dramor wedi rhoi imiwnedd i Anne Sacoolas, gwraig diplomydd, yn anghyfreithlon ac wedi ymyrryd yn ymchwiliad yr heddlu

Donald Trump wedi cyfarfod â rhieni’r diweddar Harry Dunn

Ond y ddau wedi gwrthod cwrdd â’r ddynes sy’n cael ei chyhuddo o ladd eu mab