Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Sharm el-Sheikh: Gall Prydeinwyr ddechrau dychwelyd yfory

Hediadau o’r maes awyr yn yr Aifft wedi’u hatal am y tro

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

MI5 wedi cadw cofnod o alwadau ffôn ers ‘dros ddegawd’

Dim ond nifer fach yn y gwasanaeth cudd oedd yn gwybod, yn ôl gohebydd diogelwch y BBC

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

‘Dylid datganoli’r rhan fwyaf o bwerau o San Steffan’

Adroddiad yn argymell newid i system llywodraeth ffederal

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Gwerthiant Volkswagen wedi gostwng 9.8% yn y DU

Daw yn sgil yr helynt am dwyllo profion allyriadau disel

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Gostyngiad arall yng ngwerthiant Morrisons

Y cwmni archfarchnad yn mynnu eu bod yn cymryd camau i wyrdroi’r busnes

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Miloedd o dwristiaid yn methu dychwelyd o Sharm el-Sheikh i’r DU

Teithiau awyren wedi cael eu hatal am y tro yn dilyn pryderon am ddiogelwch

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Llywodraeth Prydain ‘am achosi niwed difrifol’ i’r heddlu

Cynlluniau gwario’r Ceidwadwyr yn cael eu beirniadu gan y Blaid Lafur

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Cyhuddo dyn o ddynladdiad canwr a hyrwyddwr cerdd drwy esgeulustod

Trevor Grills o Fisherman’s Friends a Paul McMullen wedi’u taro gan ddrws llwyfan yn 2013

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Atal holl deithiau awyren o Sharm el-Sheikh i’r DU am y tro

Pryderon mai bom a achosodd i awyren o Rwsia ffrwydro, meddai Rhif 10

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Ymosodiadau rhyw Llundain: Dyn yn y llys

Mehdi Midani, 27, wedi’i gyhuddo o ymosod yn rhywiol a dinoethi