Logo Golwg360
Prydain

Brodores olaf ynys fwyaf pellennig Prydain wedi marw

Neb wedi byw ar ynys St Kilda oddi ar arfordir yr Alban ers 1930

Logo Golwg360
Prydain

Brexit: Cameron yn rhybuddio pobol ifanc

Ond undeb gweithwyr yn dweud eu bod am adael Ewrop

Logo Golwg360
Prydain

Dedfrydu dwy ferch am lofruddiaeth ‘gïaidd’

Gwraig 39 oed wedi cael ei lladd yn Hartlepool, Swydd Durham

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Pamffled Ewrop yn ‘anfoesol’

Cefnogwyr Brexit yn condemnio Llywodraeth Prydain am wario £9 miliwn ar ymgyrch

Logo Golwg360
Iechyd

Alcohol – mwy o farwolaethau meddai meddygon

Toriadau mewn trethi alcohol yn debygol o gael effaith yn ôl erthygl yn y BMJ

Logo Golwg360
Prydain

Kezia Dugdale ‘wedi gwneud cais am brofiad gwaith gyda’r SNP’

Ond arweinydd Llafur yr Alban yn dweud bod yr honiadau’n “chwerthinllyd”

Logo Golwg360
Prydain

Hillsborough: Anfon rheithgor allan i ystyried yr achos

Penllanw dwy flynedd o dystiolaeth yn y cwest i farwolaethau 96 o gefnogwyr yn 1989

Logo Golwg360
Cefn Gwlad

Gadael Ewrop ‘yn lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr’

Un o weinidogion amaeth Llywodraeth Prydain eisiau cefnu ar yr Undeb

Logo Golwg360
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Microsglodion cŵn: Cyfraith newydd yn dod i rym

Gallai perchnogion cŵn gael dirwy o hyn ymlaen

Logo Golwg360
Iechyd

‘Rhaid gadael Ewrop er mwyn diogelu’r Gwasanaeth Iechyd’

Rhybudd gan gyn-ysgrifennydd tramor Llafur, David Owen