Mae morfil minke 26 troedfedd (8 metr) wedi cael ei ddinistrio ar ôl mynd yn sownd ar draeth oddi ar arfordir Môr y Gogledd.

Cafodd ei ddarganfod ym Mae Druridge ger Northumberland tua 7 o’r gloch y bore yma.

Penderfynodd milfeddyg fod y morfil yn rhy denau i fynd yn ôl i’r môr.

Dydy hi ddim yn gwybod pam y daeth y morfil i’r lan, ond mae yna le i gredu ei fod yn sâl cyn cyrraedd y traeth.

Ychwanegodd y milfeddyg mai ei blaenoriaeth erbyn hyn yw cynnal archwiliad post-mortem ar y corff.