Mae prawf wedi cael ei lansio i asesu a oes modd atal cleifion coronafeirws rhag cael problemau anadlu difrifol gan ddefnyddio ibuprofen.

Dywed arbenigwyr eu bod yn awyddus i wybod a yw’r cyffur yn gallu lleihau effeithiau’r feirws.

Maen nhw’n gobeithio y gallai’r cyffur gael ei ddosbarthu ymysg cleifion mewn ysbytai, gan leihau salwch anadlu.

Gallai hyn arwain at bobol yn aros mewn ysbytai am lai o amser yn ogystal â lleihau nifer y bobol sy’n gorfod cael triniaeth mewn unedau gofal dwys.

‘Arbrawf’

“Mae hwn yn arbrawf ar gyfer dioddefwyr sydd â Covid-19 i weld os yw rhoi cyffur gwrthlidiol iddyn nhw, sef math o ibuprofeb, yn lleihau’r problemau anadlau sydd ganddyn nhw,” meddai Mitul Mehta, cyfarwyddwr Canolfan Therapiwteg Arloesol yn King’s College, Llundain.

Pwysleisia fod yr arbrawf ar gyfer cleifion yn yr ysbyty, nid pobol sydd â symptomau ysgafn.

Bydd cyfranogwyr yn cael eu dewis o bobol sydd yn yr ysbyty, ond sydd heb fod mewn unedau gofal dwys.

“Gydag amser, dylai’r driniaeth hwn fod o fudd,” meddai Mitul Mehta.