Mae aelod seneddol Ceidwadol Totnes ymddiheuro ar ôl anfon ymateb i e-bost etholwr yn cynnwys y cyfarwyddyd “mewnosodwch os bu profedigaeth”.

Cafodd camgymeriad “twp” Anthony Mangnall ei gynnwys mewn ymateb i neges dderbyniodd e am helynt Dominic Cummings a’i daith rhwng Llundain a Durham.

“Mewnosodwch os bu profedigaeth: Gaf fi ychwanegu fy nghydymdeimlad ar ôl i chi golli aelod o’ch teulu’n ddiweddar,” meddai’r neges.

“Mae’r sefyllfa bresennol wedi gwneud y gallu i alaru colli anwyliaid yn fwy anodd.

“Anfonaf fy nymuniadau gorau i chi a’ch teulu.”

Yn ôl Anthony Mangnall, cafodd y llinellau eu cynnwys mewn un ymateb i gannoedd o negeseuon mae e wedi’u derbyn dros y dyddiau diwethaf.

Eglurhad

“Mewn ymgais i ymateb i’r e-byst hynny, ysgrifennais i, yn fy ngeiriau fy hun, fy meddyliau am y sefyllfa,” meddai wrth geisio cynnig eglurhad.

“Roedd yr ymateb hwnnw’n cynnwys ‘llinellau i’w mewnosod’ oedd yn fy ngalluogi i ymateb i faterion a phryderon penodol gafodd eu codi.

“Fe wnes i, yn dwp, anfon un o’r e-byst hynny heb fod wedi dileu’r llinellau ychwanegol.

“Mae hyn wedi achosi cryn sarhad ac mae’n flin eithriadol gen i.”

‘Rhannu pryderon’

Yn ôl Anthony Mangnall, mae’n rhannu pryderon y bobol hynny syd wedi bod yn cwyno am helynt Dominic Cummings.

Mae’n dweud na fyddai wedi gwneud yr hyn wnaeth prif ymgynghorydd Boris Johnson, ond dydy e ddim wedi galw am ei ymddiswyddiad.

“Dydy’r ffaith fod pobol yn grac ac yn anfodlon ag ymddygiad Mr Cummings ddim yn syndod o gwbl,” meddai mewn datganiad ar Facebook.

“Dydy treulio amser yn amddiffyn ymgynghorydd ddim yn ddefnydd da o amser, yn enwedig o ystyried y pryderon niferus am ddyfodol pobol a’u bywoliaeth.”