Mae’r BBC wedi addo gwella cynrychiolaeth pobl anabl ar ac oddi ar y sgrin.

Mae llawer wedi cwyno am rhy ychydig o gynrychiolaeth o anabledd ar y teledu.

Mae’r darlledwr bellach wedi cyhoeddi “ymgyrch ar y cyd i fynd ymhellach ar gynrychiolaeth”.

Yn ogystal â rhaglenni newydd, bydd “portread gwell yn y rhaglenni presennol”, meddai’r BBC.

Bydd comisiynau newydd yn cynnwys “ffilm bersonol iawn” gan ohebydd diogelwch y BBC, Frank Gardner, yn wynebu’r heriau o ddod yn anabl yn sydyn.

Mae Frank Gardner wedi defnyddio cadair olwyn ar ôl cael ei saethu chwe gwaith gan ddynion al Qaida yn Saudi Arabia.

Bydd seren y Last Leg, Alex Brooker, yn wynebu “gwir natur ei anabledd am y tro cyntaf” yn Disability And Me. 

Bydd yr actor a’r ysgrifennwr Mat Fraser yn curadu monologau “heriol”, pob un wedi’i berfformio gan rywun ag anabledd, a bydd y comedi Jerk yn dychwelyd am gyfres newydd. 

Mae’r BBC hefyd wedi addo gwella “portread anabledd achlysurol ac integredig mewn rhaglenni sy’n bodoli eisoes”. 

Bydd y darlledwr hefyd yn cyflwyno “pasbort y BBC” ar gyfer staff ag anableddau, sy’n cofnodi anghenion ac yn “helpu i sicrhau” y gefnogaeth gywir i allu symud yn esmwyth rhwng swyddi. 

Dywedodd rheolwr comisiynu ffeithiol y BBC, Alison Kirkham, nad yw’r diwydiant “bob amser wedi gwneud digon i gynnig cyfleoedd i bobl anabl ac felly mae wedi colli allan ar eu talent”. 

“Rydyn ni am osod y bar yn uwch, ar gyfer y diwydiant cyfan, gyda thalent oddi ar y sgrin a chynrychiolaeth ar y sgrin,” meddai. 

Gwnaed y cyhoeddiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau. 

Croesawodd yr elusen cydraddoldeb i bobl anabl Scope ymrwymiad y BBC. 

“Mae anabledd yn parhau i gael ei dangynrychioli’n fawr ar ein sgriniau a thu ôl i’r llenni, yn enwedig gan fod un o bob pump o bobl yn anabl,” meddai pennaeth cyfathrebu Scope, Warren Kirwan. 

“Pan nad yw pobl anabl yn gweld eu hunain yn cael eu cynrychioli, mae talent a photensial yn mynd heb eu cydnabod ac mae agweddau a stigma negyddol heb eu cydnabod. 

“Mae’n dda gweld ein cwmnïau darlledu yn gweithio i herio canfyddiadau ac agweddau tuag at bobl anabl ym mhopeth a wnânt.”