Liam Fox
Mae’r  heddlu wedi cadarnhau eu bod yn ystyried holi Adam Werritty, ffrind agos y cyn Ysgrifennydd Amddiffyn Liam Fox ynglyn â honniadau o dwyll.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dinas Llundain bod “swyddogion o’r  adran trosedd economaidd yn ystyried y mater er mwyn penderfynu os yw’n briodol i gynnal ymchwiliad”.

Mae’r aelod seneddol Llafur, John Mann wedi gofyn i’r heddlu ymchwilio i honniadau bod Mr Werritty wedi twyllo wrth ddefnyddio cardiau busnes  pan roedd yn honni ei fod yn gynghorydd i Mr Fox.

Dywedir bod Mr Werritty wedi derbyn arian gan nifer o gefnogwyr ariannog yn ystod y cyfnod yma.

Ymddiswyddodd Dr Fox o’r Cabinet yn dilyn pwysau am ei berthynas efo Mr Werritty.