Mae staff Tŷ’r Arglwyddi wedi bod yn cael “eu bwlio a’u haflonyddu” ond heb fod yn cwyno am y sefyllfa yn gyffredinol, yn ôl ymchwiliad.

Mae’n dangos hefyd bod cyflogwyr sydd wedi profi camdriniaeth wedi gwrthod gwneud achos ohoni oherwydd pryder y bydden nhw’n cael eu diswyddo.

Naomi Ellenbogen o Gwnsel y Frenhines wnaeth gynnal yr ymchwiliad, dywedodd “nad yw’r diwylliant a’r ymddygiadau cyffredinol yn Nhŷ’r Arglwyddi, fel gweithle, wedi bod yn gydnaws â diwylliant agored a chefnogol.”

“Mae staff wedi bwlio ac aflonyddu ar staff eraill. Mae aelodau wedi bwlio ac aflonyddu ar staff,” meddai.

Cafodd yr ymchwiliad ei lansio yn 2018 ar ôl i Gomisiwn Tŷ’r Arglwyddi, sy’n gweinyddu’r tŷ, alw amdani.

Yn ôl cadeirydd y Comisiwn, yr Arglwydd Llefarydd Fowler maen nhw ” eisoes wedi gwneud gwelliannau pwysig gan gynnwys cyflwyno cod ymddygiad ar draws y Senedd.”

Mae’r rhain yn cynnwys Cynllun Cwynion a Chwynion Annibynnol a phenodi pwyllgor ymddygiad newydd y bydd aelodau yn cael eu penodi iddynt yn fuan, “ond mae llawer o waith i’w wneud o hyd,” meddai.