Mae Syr John Major yn dweud nad yw codi trethi’n ateb tymor byr synhwyrol i argyfwng y coronafeirws, ond mae’n rhybuddio y bydd rhaid gwneud yn y pen draw er mwyn adfer yr economi.

Fe fu’r cyn-brif weinidog Ceidwadol yn siarad â rhaglen Today ar BBC Radio 4, gan ddweud y byddai codi trethi ar hyn o bryd yn “gamgymeriad”.

“Dw i’n credu y byddai codi trethi cyn i’r economi gael ei hadfer, a all gymryd cryn amser, yn gamgymeriad,” meddai.

“Ond dros gyfnod o amser, dw i’n credu fod ychydig iawn o amheuaeth y bydd trethi’n codi.

“Ond ar hyn o bryd, oherwydd fod cyfraddau llog mor isel ac yn debygol o aros felly, mae’n bosib i fenthyca gymryd y straen mewn modd na allai fod wedi gwneud chwarter canrif yn ôl.”

Benthyca

Wrth gael ei holi pa mor addas fyddai benthyca gyda lefelau dyledion yn 100% o’r incwm cenedlaethol, dywedodd y byddai’n “anochel” yn y tymor byr.

“Dw i’n credu bod sgôp yn y tymor byr, ond nid am byth, does dim coeden arian hud, gadewch i fi egluro hynny – onnd am gyfnod hyd nes bod yr economi wedi adfer a bod trethi i rai pobol yn gallu codi.”