Logo Golwg360
Cymru

“Pryderon” y Torïaid tros gynllun i ddysgu Cymraeg i weithwyr

Ceidwadwyr Cymreig am weld mwy o bobol sy’n gallu elwa ar y cynllun

Logo Golwg360
Iaith

£3m gan Lywodraeth Cymru i ganolfan iaith Efa Gruffudd Jones

Yr arian i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i hybu defnydd o’r iaith yn y gweithle

Logo Golwg360
Cymru

Aelod UKIP yn “angerddol” tros y Gymraeg

Ond mae Caroline Jones yn dweud fod addysg orfodol yn rhoi plant oed meithrin dan anfantais

Logo Golwg360
Iaith

Cyhuddo Aelod Cynulliad UKIP o fod yn “wrth-Gymraeg”

Caroline Jones wedi gofyn pam y mae angen gorfodi plant i ddysgu’r iaith yn yr ysgol

Logo Golwg360
Iaith

Galw am system i sgorio gwasanaethau Cymraeg

Mudiad yn annog busnesau i arddangos arwyddion yn nodi bod yr iaith yn cael ei harfer

Logo Golwg360
Iaith

Ysgol Llangennech – cynghorydd yn galw am eglurhad gan Lafur

Rhai o’r grŵp Llafur wedi gwrthwynebu newid cyfrwng iaith yr ysgol

Logo Golwg360
Cymru

Lansio cyrsiau preswyl Cymraeg i Oedolion newydd

Popeth Cymraeg a Choleg Cambria wedi dod ynghyd yn y gogledd-ddwyrain

Logo Golwg360
Cymru

Miliwn o siaradwyr Cymraeg – targedau bob pum mlynedd?

Alun Davies gerbron Pwyllgor y Gymraeg y Cynulliad yr wythnos hon

Logo Golwg360
Iaith

Pwyllgor y Gymraeg: Neil Hamilton yn ateb Cymdeithas yr Iaith

Dydi bod yn blentynnaidd ddim yn helpu’r iaith, meddai arweinydd UKIP yn y Cynulliad

Logo Golwg360
Iaith

Cymdeithas ddim yn cael rhoi tystiolaeth ar ôl gwrthod ateb aelod UKIP

Dau gynrychiolydd i fod i gyflwyno tystiolaeth yn y Senedd heddiw