Logo Golwg360
Iaith

Strategaeth y Wyddeleg: Llywodraeth Gogledd Iwerddon “wedi methu”

Pwyllgor Gwaith yn cael ei gyhuddo o dorri Cytuneb Gogledd Iwerddon 1998

Logo Golwg360
Cymru

AC yn galw am ddysgu disgyblion sut i achub bywydau

Suzy Davies AC am gyflwyno mesur a allai gefnogi gwaith y gwasanaethau brys

Logo Golwg360
Iaith

BLOG: Tair o Fachynlleth yn gwirioni ar ddiwylliant Gwlad y Basg

Edrych yn ôl ar Wythnos Euskara Cymru ym Machynlleth ddechrau Ionawr

Logo Golwg360
Cymru

Pedwar o Geredigion i ymuno a thaith yr Urdd i’r Wladfa

Y pedwar ymysg 25 o bobl ifanc fydd yn teithio i Batagonia mis Hydref

Logo Golwg360
Cymru

Profiad S4C ‘yn dangos bod rhaid datganoli darlledu’

Ymgyrchwyr iaith yn dadlau gerbron ASau yn San Steffan

Logo Golwg360
Cymru

Ymateb chwyrn i gwestiwn Radio 4 am y Gymraeg

Rhaglen ‘Any Questions’ wedi gofyn i’r panel ddewis rhwng ariannu’r Gymraeg neu wasanaethau gofal

Logo Golwg360
Cymru

Galw am wrthod ac ail-lunio cynlluniau addysg Gymraeg

Angen gwella’r cynlluniau “gwan, cyffredinol ac amwys”

Logo Golwg360
Cymru

“Pryderon” y Torïaid tros gynllun i ddysgu Cymraeg i weithwyr

Ceidwadwyr Cymreig am weld mwy o bobol sy’n gallu elwa ar y cynllun

Logo Golwg360
Iaith

£3m gan Lywodraeth Cymru i ganolfan iaith Efa Gruffudd Jones

Yr arian i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i hybu defnydd o’r iaith yn y gweithle

Logo Golwg360
Cymru

Aelod UKIP yn “angerddol” tros y Gymraeg

Ond mae Caroline Jones yn dweud fod addysg orfodol yn rhoi plant oed meithrin dan anfantais