Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Rhybudd – ond dim sac – i wrthryfelwyr Llafur

Cosb ysgafn am anufuddhau i’r chwip dros Erthygl 50

Logo Golwg360
Cymru

AS newydd yn llefarydd Llafur ar Gymru

Aelod Seneddol Castell Nedd Christina Rees yn cymryd hen rôl Seneddol Llafur dros Ganol Caerdydd, Jo Stevens

Logo Golwg360
Cymru

Beirniadu Dafydd Elis-Thomas am gefnogi dechrau Brexit

Plaid Cymru yn beirniadu eu cyn-arweinydd am gefnogi cynnig i danio’r broses adael

Logo Golwg360
Cymru

Dadlau gogledd/de Plaid Cymru “ddim yn broblem”, meddai Prif Weithredwr

Mae’n “normal” i aelodau frwydro dros eu hardaloedd eu hunain

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Mesur Brexit: rhybuddio’r Arglwyddi i gyflawni eu “dyletswydd wladgarol”

Aelodau Seneddol yn pryderu y gallai’r Arglwyddi gynnig newidiadau ac arafu’r broses

Logo Golwg360
Cymru

Cyfarfod heddiw i drafod buddsoddiad Ewropeaidd yng Nghymru

Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru i gwrdd ag Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop

Logo Golwg360
Cymru

Gyrru’n beryglus a gyrru’n ddiofal: Wayne David yn galw am newid y gyfraith

Dyw’r drosedd a’r gosb ddim bob amser yn cyfateb i’w gilydd, meddai AS Llafur Caerffili

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Aelod UKIP yn ‘cyfaddef’ bod yr ymgyrch Brexit wedi dweud celwydd

“Y celwyddau aeth â ni i mewn… yn fwy na’r celwyddau sy’n ein tynnu ni allan”, meddai David Rowlands

Logo Golwg360
Cymru

Llafur yn cyhuddo’r Democratiaid Rhyddfrydol o “ragfarn yn erbyn menywod”

Dim ond dynion fydd yn sefyll yn ward Plasnewydd ar Fai 4

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Pleidlais Mesur Brexit: Jeremy Corbyn yn dawnsio ar y dibyn?

Faint o’i Aelodau Seneddol fydd yn mynd yn groes i’w gyfarwyddyd heno?