Logo Golwg360
Cymru

Dafydd Êl yn gadael grwp Plaid Cymru: galwad am is-etholiad

Mae Plaid Cymru wedi galw am is-etholiad yn Nwyfor Meirionydd wedi i Dafydd Elis-Thomas adael grŵp …

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Carwyn yn galw am weithredu ar ffoaduriaid

Y Prif Weinidog wedi arwyddo datganiad ar y cyd ag elusennau Cymru

Logo Golwg360
Cymru

Lib Dems yn targedu “rhethreg eithafol” y Torïaid

Cynhadledd y blaid yn Wrecsam yfory

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Atal ail refferendwm yn “anhygoel” – Sturgeon

Prif Weinidog yr Alban am roi “pob opsiwn posib” ar y bwrdd

Logo Golwg360
Cymru

Llywodraeth wedi benthyg £7m i gwmni dalu dyledion

Ffrae arall am drac rasio modur Glyn Ebwy

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Cyhuddo Theresa May o ddefnyddio pwerau yn anghyfreithlon

‘Codi achos o bwysigrwydd sylfaenol’ meddai dadl agoriadol achos Brexit

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban i ddigwydd “cyn Brexit”

Nicola Sturgeon wedi cyhoeddi ei bwriad i gyflwyno mesur drafft

Logo Golwg360
Cymru

“Pryderon difrifol” dros uno CADW ac Amgueddfa Cymru

David Anderson yn cwestiynu cynllun Llywodraeth Cymru i greu ‘Cymru Hanesyddol’

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Tad Boris yn galw am bleidlais Brexit yn San Steffan

“Angen i lais y Senedd gael ei glywed, cyn tanio taflegryn Brexit” meddai Stanley Johnson

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Achos yn dechrau yn y llys heddiw i herio Brexit

Angen pleidlais yn y Senedd cyn gadael yr Undeb Ewropeaidd