Logo Golwg360
Cymru

Brexit – “bydd newid meddwl mawr” medd Dafydd Êl

Sy’n dweud bod Theresa May yn “rhyfedd”

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Ceidwadwyr yn cadw’u sedd yn Swydd Lincoln

UKIP wedi codi i’r ail safle a Llafur yn bedwerydd

Logo Golwg360
Cymru

Cymodi â Neil Hamilton? Dyw Nathan Gill ddim yn hyderus…

“Allwch chi ddim gwneud i bobol hoffi ei gilydd,” meddai’r AC UKIP wrth golwg360

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Leonardo Dicaprio a Donald Trump yn trafod swyddi ‘gwyrdd’

Yr enillydd Oscar yn cynnig ffordd o greu miliynau o swyddi ‘gwyrdd’

Logo Golwg360
Cymru

A ddylid newid enw’r Cynulliad?

Cyfle i ddewis enw sy’n adlewyrchu mwy o bwerau, efallai?

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Angen perthynas agosach rhwng gwledydd Prydain ar Brexit

Pwyllgor yn dadlau na ddylid trin y gwledydd datganoledig yn eilaidd

Logo Golwg360
Cymru

Llywodraeth Cymru yn rhoi tystiolaeth yn y Goruchaf Lys

Prif gwnsler yn dadlau fod angen i’r Cynulliad gael pleidlais ar Brexit

Logo Golwg360
Cymru

Cytundeb ar ddiwedd “blwyddyn hir” i deuluoedd Port Talbot

Prif Weinidog Cymru yn croesawu cytundeb rhwng Tata a’r undebau

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Leanne Wood ydi ‘Aelod Cynulliad y Flwyddyn’ 2016

Llwyddodd i wrthdroi mwyafrif Llafur o 6,739 a chipio sedd y Rhondda gyda mwyafrif o 3,459

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Llywodraeth Prydain yn parhau i wrthwynebu dyfarniad llys am Brexit

Y Goruchaf Lys yn clywed achos a gafodd ei drosglwyddo gan yr Uchel Lys fis diwethaf