Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

‘Gallai’r Alban gael mwy o bwerau oherwydd Brexit’

Ysgrifennydd yr Alban David Mundell yn disgwyl newid i’r setliad datganoli

Logo Golwg360
Cymru

Ystyried newid rheolau ethol arweinydd Llafur Cymru

Galw am drefn ‘un aelod, un bleidlais’ – ond nid pawb sy’n cytuno

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

‘Rhaid bwrw ati i sicrhau Brexit,’ meddai Theresa May

Prif Weindiog Prydain yn cyfaddef iddi golli cwsg

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Hawl i gadw dinasyddiaeth Ewropeaidd?

Senedd Ewrop am drafod syniad arloesol

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Mynnu’r hawl i senedd yr Alban wrthod Brexit

Cyflwyno dadleuon i’r Goruchaf Lys

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

BLOG: Trump, Farage a Le Pen… a’r peryclaf yw Trump

Mae Aled Thomas, Is-gadeirydd Cangen Plaid Cymru ym Mhenarth, wedi bod yn astudio areithiau gwleidyddol

Logo Golwg360
Cymru

‘Gadael y farchnad yn drychineb’ meddai Carwyn Jones

Rhybudd wrth groesawu cynrychiolwyr llywodraethau Prydain ac Iwerddon i Fro Morgannwg

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Tony Blair: “Mae’n bosib rhoi stop ar Brexit”

Y cyn-Brif Weinidog i chwarae rôl ‘tu ôl i’r llenni’ yng ngwleidyddiaeth gwledydd Prydain

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Mebyon Kernow yn canmol AS am wrthwynebu uno Cernyw a Dyfnaint

Cynlluniau i greu etholaeth newydd ‘Devonwall’ yn achosi dadlau

Logo Golwg360
Cymru

Hammond “ddim yn mynd yn digon pell” meddai Ysgrifennydd Cyllid

Mae’n rhaid dangos fod dewis arall yn lle cyni, meddai Mark Drakeford