Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Brexit: “Clecs” yw’r honiadau o Frwsel, yn ol Amber Rudd

Ysgrifennydd Cartref yn wfftio awgrymiadau bod y trafodaethau wedi bod yn anodd

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Rhaid cyhoeddi cynlluniau llygredd aer ymhen wythnos, medd Uchel Lys

Llywodraeth Prydain ddim am apelio yn erbyn y penderfyniad

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Llafur: addewid i hyfforddi 10,000 o blismyn newydd

Ond llefarydd y blaid Diane Abbott yn drysu ynglŷn â chost y cynllun mewn cyfweliad radio

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Tony Blair: “Bydd Prydain eisiau ail-ymuno ag Ewrop yn y dyfodol”

Y cyn-brif weinidog yn dweud bod Brexit wedi ei ysgogi i ail-gysylltu â gwleidyddiaeth

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Beirniadu strategaeth Brexit Theresa May

Angen dangos “parch a synnwyr” er mwyn sicrhau cytundeb da, meddai Jeremy Corbyn

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Methiant y cyfryngau i daclo eithafiaeth yn “gywilyddus”

Adroddiad damniol gan bwyllgor o Aelodau Seneddol

Logo Golwg360
Cymru

Pwyso am gadw Cymru o fewn y Farchnad Sengl

Leanne Wood yn ffafrio statws tebyg i Norwy

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Gwrthod cadarnhau na fydd trethi’n codi

Theresa May’n awgrymu y bydd yn cefnu ar addewid David Cameron

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Tim Farron yn apelio am gefnogaeth pleidleiswyr Llafur

Neges i nodi 20 mlynedd ers buddugoliaeth Tony Blair

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

Cefnogaeth i annibyniaeth yn aros yr un fath yn yr Alban

Ond mwy o blaid rhyw ffurf o annibyniaeth nag yn erbyn