Logo Golwg360
Cymru

Cyhoeddi enw cerddwr fu farw yn Nhredegar

Cafodd John Ernest Roach, 76, ei daro gan gar ar y promenâd ddydd Mawrth

Logo Golwg360
Cymru

Carwyn Jones: ‘Cymru’n methu fforddio pum mlynedd arall o’r Torïaid’

Y Blaid Lafur yng Nghymru wedi lansio eu maniffesto heddiw

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Dechrau gwych i’r tymor, yn ôl y diwydiant ymwelwyr

82% o fusnesau wedi gweld mwy neu’r un faint o ymwelwyr na’r un cyfnod y llynedd

Logo Golwg360
Cymru

Ymosodiad ‘erchyll’ ar wartheg yn Ynys Môn

Bu’n rhaid difa wyth o’r gwartheg ar ôl yr ymosodiad gan ddau gi

Logo Golwg360
Cymru

‘Mwy o gerddoriaeth nag erioed’ yn Eisteddfod Meifod

Trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi artistiaid

Logo Golwg360
Cymru

Ymosodiad Pontardawe – cadw dynes o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl

Y ddynes, 32, yn cael ei holi ar amheuaeth o ymgais i lofruddio ei mam

Logo Golwg360
Cymru

400 o danau gwair bwriadol ers dechrau Ebrill

Tân wedi lledu i 1,000 o deiars ar fferm yn Ynyshir ddoe

Logo Golwg360
Cymru

£3 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adnewyddu hosbis

Angen £5 miliwn i godi estyniad ar yr adeilad yng Nghasnewydd

Logo Golwg360
Cymru

E-sigarets yn fwy cyffredin na thybaco ymhlith yr ifanc

Ymchwil gan gyfnodolyn y BMJ yn destun pryder

Logo Golwg360
Cymru

Apêl i Carwyn Jones achub Saith Seren

Cymdeithas yr Iaith ddim am weld y ganolfan yn diflannu fel ‘adnodd cymunedol’