Logo Golwg360
Cymru

Galw am ddod a’r Safonau Iaith i rym cyn gynted â phosib

Statws ‘gwirfoddol’ sydd i gynllun iaith yr Ardd Fotaneg yn ôl Dyfodol i’r Iaith

Logo Golwg360
Cymru

Dynes, 62, mewn cyflwr difrifol ar ôl gwrthdrawiad

Wedi cael ei tharo gan gar tra’n cerdded yn Llys-faen, Caerdydd bore ma

Logo Golwg360
Cymru

Comisiynydd plant newydd Cymru yn lansio ymgynghoriad

Gormod o drafod ymhlith oedolion, heb glywed gan blant meddai’r Athro Sally Holland

Logo Golwg360
Cymru

620 o danau gwair bwriadol mewn 20 diwrnod

Gwasanaeth Tân ac Achub y De yn cynnal ymchwiliad arbennig

Logo Golwg360
Cefn Gwlad

Grantiau ar gyfer offer i ddangos hanes TB mewn anifeiliaid

Gall pob marchnad gael grant gwerth £2,500 gan Lywodraeth Cymru

Logo Golwg360
Cymru

Cyhoeddi enw gyrrwr beic modur fu farw mewn gwrthdrawiad

Stephen Richard Jessett, 29, o Ferthyr Tudful wedi marw ar yr A4059 yn Aberdâr

Logo Golwg360
Cymru

Golygydd ffilm C’mon Midffild wedi marw

Lewis Fawcett, 74, wedi cyfrannu at rai o raglenni teledu mwyaf poblogaidd S4C

Logo Golwg360
Cymru

Dod o hyd i gorff dyn mewn llyn yn Sir y Fflint

Heddlu Gogledd Cymru yn trin y farwolaeth fel un sydd heb ei hesbonio

Logo Golwg360
Cymru

Dyn yn gwadu llofruddio ei wyres

Mark Jones o Gwmbrân yn dweud ei fod yn gyfrifol am anafiadau Amelia Jones

Logo Golwg360
Cymru

Ail bafiliwn i’r Eisteddfod?

Cyngor yr Eisteddfod wedi bod yn trafod newidiadau posib i’r Brifwyl dros y penwythnos