Logo Golwg360
Addysg

Cwricwlwm mwy digidol i Gymru

Y Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi fframwaith newydd i ysgolion erbyn mis Medi

Logo Golwg360
Cymru

Pryderon am gynlluniau ariannol Betsi Cadwaladr

Ond Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo sawl cynllun ledled Cymru

Logo Golwg360
Cymru

2,000 wedi arwyddo deiseb i ddiogelu gwasanaeth cerdd

Wedi’i chyflwyno’n ffurfiol i’r Cynulliad y prynhawn ‘ma

Logo Golwg360
Cymru

Carcharu dyn am 16 o flynyddoedd am orfodi priodas

Y tro cyntaf i rywun yn y DU gael ei erlyn mewn achos o’r fath

Logo Golwg360
Cefn Gwlad

Llai o ddirwyon baw ci

Ond nifer y cwynion yn llawer uwch

Logo Golwg360
Cymru

Cynnal rali yn galw am achub Pantycelyn

Emyr Llew, Ffred Ffransis a’r AC Elin Jones ymhlith y siaradwyr

Logo Golwg360
Cymru

Betsi Cadwaladr: ‘Diwylliant o fwlio a biwrocratiaeth’

Adroddiad gan gyn-bennaeth y GIG yn datgan pryderon difrifol

Logo Golwg360
Cefn Gwlad

Pryderon amgylcheddol am lagŵn Bae Abertawe

CNC yn poeni am yr effaith ar y boblogaeth o bysgod yn yr ardal

Logo Golwg360
Cymru

Gŵyl Rhif 6 yn cyhoeddi artistiaid llwyfan yn y coed

Badly Drawn Boy, Dutch Uncles a Jane Weaver yn curadu’r llwyfan ym Mhortmeirion

Logo Golwg360
Cymru

ERS: Galw am newid y system bleidleisio

88% o ASau Cymru wedi methu ag ennill cefnogaeth dros hanner eu hetholwyr