Mae ffermwyr yng Ngorllewin Cymru wedi dechrau gweithredu yn erbyn TB ar eu liwt eu hunain ac yn trefnu i foch daear gael eu saethu yn anghyfreithlon, yn ôl ymchwiliad gan raglen y Byd ar Bedwar heno.

Bydd y rhaglen materion cyfoes yn datgelu tystiolaeth newydd sy’n dangos fod ffermwyr yn y Gorllewin wedi dechrau difa moch daear eu hunain, yn sgil cyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fydd y cynllun difa swyddogol yn digwydd wedi’r cwbwl.

Fis diwethaf, fe wnaeth y Llywodraeth dro pedol gyda’r polisi o ddelio ag ymlediad y diciau mewn gwartheg. Brechu moch daear, yn hytrach na’u difa, yw’r cynlluniau newydd.

Cafodd y newid ei groesawu gan fudiadau cadwriaethol ond mae nifer o ffermwyr yn gandryll, ac mae rhai wedi cyhuddo gwleidyddion o fradychu cefn gwlad.

Mae moch daear yn anifeiliad sy’n cael eu hamddiffyn dan ddeddf gwlad ac mae Gweinidog yn Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y bydd unrhyw un fydd yn cael ei ddal yn cael ei gosbi.

Y dyn sy’n difa

Bydd y Byd ar Bedwar hefyd yn siarad gydag un sydd wedi penderfynu gweithredu tu hwnt i’r gyfraith ei hun.

Ar y rhaglen heno, mewn cyfweliad anhysbys, mae gŵr sy’n saethu moch daear yn dweud fod yna alw mawr am ei wasanaeth, ac mae’n dweud ei fod yn lladd tri neu bedwar o’r anifeiliad ar gyfartaledd bob nos wrth fynd i hela.

Mae’n dweud hefyd ei fod wedi llwyddo i gael gwared a’r moch daear i gyd mewn pedair fferm a’u bod nhw bellach yn glir o’r diciau.

Bydd y ‘Byd ar Bedwar – Moch Daear’ yn cael ei darlledu heno am 9pm, ar S4C.