Mae rhybudd i drigolion Crughywel ger y Fenni y bydd pont y dref ynghau dros nos am bedair noson yr wythnos nesaf.

Mae hyn er mwyn cynnal gwaith atgyweirio brys yn dilyn Storm Dennis.

Bydd yn bont yn cael ei chau am y tro cyntaf nos Lun (Chwefror 24) rhwng 7 o’r gloch y nos a 7 o’r gloch y bore.

Mae’n debyg y bydd yn cymryd sawl noson i’r gwaith gael ei gwblhau oherwydd y difrod.

Bydd arwyddion yn cyfeirio cerbydau tra bydd y bont wedi’i chau.