Mae Cymru yn un o’r llefydd rhataf ym Mhrydain i brynu a chynnal a chadw car, yn ôl arolwg gan gwmni o Lancashire.

Bu Hippo Motor Finance yn cymharu’r gost o brynu a rhedeg Ford Fiesta, un o geir mwyaf poblogaidd gwledydd Prydain, mewn gwahanol ranbarthau.

Dim ond yr Alban sy’n rhatach na Chymru o ran prynu Ford Fiesta a’i gynnal a’i gadw am flwyddyn, o blith yr holl lefydd yng ngwledydd Prydain.

Rhanbarth                                                             Cost:

Yr Alban                                                                   £8,908.58

Cymru                                                                       £9,324.50

Canolbarth Lloegr                                                  £9,760.11

Llundain                                                                   £10,432.37

Dynion yn talu mwy

Mae dynion yn talu 34% yn fwy am yswiriant car na merched, yn ôl yr arolwg.

Mae tros 38 miliwn o geir wedi eu trwyddedu yng ngwledydd Prydain, a bu Hippo Motor Finance yn dadansoddi gwybodaeth ar y We am berchnogion ceir Ford Fiesta er mwyn cymharu costau.