Mae rhybudd i deithwyr i ddisgwyl oedi yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghorwen.

Fe ddigwyddodd ar yr A494 ger chwareli Craig Lelo.

Mae’r ffordd ynghau am y tro.