Cafodd £2.4 miliwn ei godi yng Nghymru yn ystod Plant Mewn Angen nos Wener.

Mae’r ffigwr ychydig yn is na’r £2.55 miliwn a gafodd ei godi y llynedd.

Cafodd £50.1 miliwn ei godi drwy holl wledydd Prydain.