Mae cyflogau wythnosol pobol Cymru ymysg yr isaf yn y Deyrnas Unedig, yn ôl ystadegau newydd.

Tra bod enillion wythnosol ar eu huchaf yn Llundain gyda gweithwyr yn ennill ar gyfartaledd £692 yr wythnos, mae enillion ar eu hisaf mewn llond llaw o ardaloedd gan gynnwys Cymru.

Yn ôl ffigurau’r Swyddfa Ystadegau mae Cymry ar gyfartaledd yn ennill £505.90 bob wythnos, o gymharu â £555.40 dros Brydain oll.

Ac yn ogystal ag ennill cyflog bron i £50 yn is bob wythnos, mae’r cynnydd yng nghyflogau’r Cymry eleni o gymharu â’r llynedd hefyd ymysg y gwaethaf yng ngwledydd Prydain (+ 1.0%).

Tâl wythnosol ledled Prydain

  • Cymru: £505.90
  • Gogledd Iwerddon: £503.80
  • Yr Alban: £547.70
  • Lloegr: £555.80
  • Y Deyrnas Unedig: £550.40