William a Kate am fyw yng nghastell Caernarfon

Buddsoddi £15m er mwyn adfer rhan helaeth o aden ogleddol y castell

Golwg360