Mae grŵp cymunedol yn Nyffryn Nantlle wedi lansio ymgyrch i gadw un o lyfrgelloedd mwyaf prysur Gwynedd ar agor.

Yn ôl Grŵp Dyffryn Nantlle 2020, sydd y tu ôl i’r ymgyrch, Llyfrgell Penygroes oedd â’r canran ucha’ yn y sir o blant wnaeth ddefnyddio’r llyfrgell i helpu gyda’u gwaith cartref y llynedd.

Roedd hefyd yn gyntaf neu’n ail o ran y cynnydd mewn benthyciadau llyfrau i blant ac oedolion yn ogystal â’r defnydd o gyfrifiaduron.

Ond mae pryderon y bydd y llyfrgell yn cau fel rhan o gynllun gan Gyngor Gwynedd i gau hanner llyfrgelloedd y sir er mwyn arbed £50 miliwn dros y tair blynedd nesa’.

Protest

Daw’r ymgyrch wedi protest gan y grŵp ar ddechrau’r flwyddyn i wrthwynebu’r cynlluniau posib i gau.

“Bydd cau’r llyfrgell yn cael effaith anferth ar y rhai mwya’ bregus yn y dyffryn, yn arbennig plant,” meddai Sandra Roberts Cadeirydd Dyffryn Nantlle 2020.

“Llynedd roedd y canran o blant a ddefnyddiai’r llyfrgell i helpu gyda’u gwaith cartref yr uchaf yng Ngwynedd, ac ail o ddefnydd cyfrifiaduron,” meddai Sandra.

Ychwanegodd Ben Gregory sy’n aelod o’r grŵp na fydd pob un yn yr ardal yn medru fforddio teithio i Gaernarfon i ddefnyddio’r llyfrgell agosa’.

“Y gwir yw y bydd pobol yn Nyffryn Nantlle yn stopio defnyddio’r gwasanaeth os bydd y llyfrgell yn cau,” meddai.

Bydd ymgynghoriad ar gau’r llyfrgell yn cael ei gynnal ar y pumed o Fehefin ym Mhenygroes.