Mae rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion wedi’u cau dros dro yn sgil y pandemig coronafeirws.

Bydd y llwybrau cyhoeddus yn cael eu cadw ar gau nes mae awdurdodau yn credu ei bod hi’n saff i’w hail-agor.

Y rhannau sydd wedi cau dros dro yw;

 • Aberystwyth – Clarach
 • Aberaeron – Aberarth
 • Aberarth – Llanon
 • Aberporth – Tresaith
 • Aberteifi
 • Borth – Tre Taliesin
 • Clarach – Borth
 • Cwmtydu – Ceinewydd
 • Gwbert – Mwnt
 • Llangrannog – Urdd
 • Llanina – Aberaeron
 • Llanon – Llanrhystud
 • Llanrhystud – Tan y Bwlch
 • Mwnt – Aber-porth
 • Ceinewydd – Llanina
 • Penbryn – Llangrannog
 • Tresaith – Penbryn
 • Urdd – Cwmtydu

Mae gweddill rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Ceredigion yn parhau i fod ar agor i’r cyhoedd ei ddefnyddio ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, mae Cyngor Sir Ceredigion annog unrhyw un sy’n mynd i gefn gwlad i wneud hynny’n gyfrifol, yn barchus ac i ddilyn cyngor y Llywodraeth.

Maent hefyd am  i’r cyhoedd gadw draw o leoliadau a llwybrau a allai fod yn brysur neu’n agos at dai, gerddi ac iardiau ffermydd.