CFfI Hermon, Sir Benfro yn ennill cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr
Canlyniadau Cystadlaethau CFfI.

Cliciwch yma am fwy o luniau

Ffederasiwn Buddugol: Caerfyrddin 89 marc

2il Gwent a Brycheiniog 88 marc yr un

4ydd Ceredigion a Maesyfed 84 marc

6ed Sir Benfro

Dydd Iau

Gwaith Coed- Dodrefn Gardd

1af Maesyfed

2il Ceredigion

3ydd Sir Benfro

Arwerthiant

1af Gwent

2il Brycheiniog

3ydd Maesyfed

Beirniadu Merlod Cymreig dan 16

1af Delyth Evans, Ceredigion

Beirniadu Merlod Cymreig dan 18

1af Lois Mererid Williams, Ynys Môn

Beirniadu Merlod Cymreig dan 21

1af Morgannwg

Beirniadu Merlod Cymreig dan 26

1af Catrin Reed, Ceredigion

Meimio Golygfa o Sioe Gerdd neu Opera

1af Sir Gâr

2il Brycheiniog

3ydd Gwent a Maesyfed

Ffensio

1af Brycheiniog

2il Ceredigion

3ydd Gwent

Dydd Mercher

Gosod Blodau

1af Clwyd

2il Morgannwg

3ydd Maldwyn

Barnu Defaid Suffolk dan 16

1af Sion Roberts, CLwyd

Barnu Defaid Suffolk dan 18

1af Clwyd

Barnu Defaid Suffolk dan 21

1af Beth Lawrence, Maldwyn

Barnu Defaid Suffolk dan 26

1af Helen Powell, Maesyfed

Barnu Defaid Suffolk (Tim)

1af Clwyd

2il Gwent a Maesyfed

Her Addasu

1af Gwent

2il Sir Benfro

3ydd Ceredigion

CFfI Ffactor

1af Maldwyn

2il Gwent

3ydd Sir Benfro

Tynnu Raff Merched

1af Maesyfed

2il Maldwyn

3ydd Gwent

Tynnu Raff Dynion

1af Maldwyn

2il Brycheiniog

3ydd Sir Benfro

Rygbi 7 bob ochr

1af CFfI Hermon, Sir Benfro

2il Brycheiniog

Dydd Mawrth

Brwydro’r Elfennau- It’s a Knockout

1af Brycheiniog

2il Maldwyn

3ydd Ceredigion

Sioe Dethol Atal Tân

1af Ceredigion

2il Sir Benfro

3ydd Maesyfed

Coginio

1af Sir Gâr

2il Maesyfed

3ydd Gwent

Barnu Gwartheg Henffordd

1af Sir Gâr

2il Ceredigion

3ydd Clwyd

Dawnsio

1af Sir Gâr

2il Brycheiniog

3ydd Maesyfed

 

Dydd Llun

Band Yr Ardd

1af Brycheiniog

2il Ceredigion

3ydd Penfro

Ar Y Newyddion- Brwydro’r Elfennau

1af Sir Gâr

2il Penfro

3ydd Eryri

Crefft

1af Angharad John, Brycheiniog

2il Gwen Thomas, Eryri

3ydd Glyn Rhys Jones, Ceredigion

Cneifio

1af Richard Jones a Gwion Lloyd Evans, Clwyd

2il Rhydian Evans a Rhys Lewis, Ceredigion

3ydd Adrian Davies a John Price, Brycheiniog

 

Dydd Sul

Arddangosfa Ffederasiwn

1af Gwent

2il Maldwyn

3ydd Sir Gâr