Logo Golwg360
Arian a Busnes

HSBC: Gostyngiad o 18% yn ei elw

‘Ansefydlogrwydd sylweddol’ yn y marchnadoedd ariannol ar fai, meddai’r banc

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Cynnig ffurfiol i brynu asedau Tata

Liberty House am gyflwyno llythyr ffurfiol i’r cwmni dur

Logo Golwg360
Arian a Busnes

ASau’n galw ar Syr Philip Green i egluro cwymp BHS

£414m wedi’i dynnu allan o gronfa bensiwn dros 4 blynedd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Rhybudd: traffig trwm

Disgwyl oedi oherwydd Gŵyl y Banc

Logo Golwg360
Arian a Busnes

RBS – colled o bron £1 biliwn mewn tri mis

Ond mae’n parhau ‘ar y llwybr iawn’, meddai’r cwmni

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Hanner Caerdydd yn rhy ddrud i brynwyr tro cynta’

Arolwg yn dangos bod tai mewn rhannau o’r ddinas y tu hwnt i gyrraedd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Hacio ffonau: Sêl bendith i ddwyn achosion yn erbyn The Sun

Y cwmni’n gwadu bod hacio erioed wedi digwydd yn y papur

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Streic benagored gan staff amgueddfeydd Cymru

Pwysau ar Lywodraeth Cymru i ymyrryd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Barclays yn cyhoeddi gostyngiad yn ei elw

‘Amodau heriol’ yn adran fuddsoddi’r banc yn cael y bai

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Economi Prydain wedi arafu

Yn dilyn perfformiad gwael yn y diwydiannau gweithgynhyrchu ac adeiladu